Методика оцінювання системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.010004

  • Котенко А. М. (Kotenko A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Щебланін О. Ю. (Shcheblanin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто існуючі системи захисту автоматизованих систем. Зроблено аналіз загроз інформаційним ресурсам комерційного банку. Визначені складові інформаційної безпеки банківської установи. Показано склад автоматизованої банківської системи та її ядра – підсистеми "Операційний день банку". Розроблено рекомендації по побудові системи захисту інформаційних ресурсів комерційного банку.

Ключові слова: об’єкт інформаційної діяльності, автоматизована банківська система, операційний день банку, комплексна система захисту інформації, активні методи захисту, пасивні методи захисту.

Перелік посилань
1. НД ТЗІ 3.7-003-05 - Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. – 08 листопада 2005 р.
2. Г.А. Титоренко, В.І. Суворова, І.Ф. Возгілевич та ін. / Ред. Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології у банківській діяльності: Учб. посібник для ВНЗ / — М.: Фінстатінформ, 1997. – 268 с.
3. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. – К.: ООО «ТИД «ДС», 2004. – 992 с. ISBN 966-7992-36-5
4. Domarev D.V. Information security management system "Matrix" based on system approach // Проблемиінформатизаціїтауправління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 2(34). – С. 36 - 39. ISSN 2073-4751.

Номер
Розділ
Статті