Методи виявлення радіовипромінювань на об’єктах інформаційної діяльності

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.040010

  • Воронін М. О. (Voronin M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто загрозу перехоплення радіозакладними пристроями конфіденційної акустичної мовленнєвої інформації на об’єктах інформаційної діяльності та методи виявлення радіовипромінювань цих пристроїв за допомогою засобів радіоконтролю. Наводяться основні принципи побудови систем радіомоніторингу електромагнітних випромінювань, їх функціональні можливості, алгоритм методики виявлення активованих радіозакладних пристроїв.

Ключові слова: конфіденційна акустична інформація, перехоплення інформації, радіоканали витоку інформації, джерело радіовипромінювання, радіозакладні пристрої, радіомоніторинг.

Перелік посилань
1. Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1 Автори: Поповський В.В, Лемешко О.В.; Ковальчук В.К.; Плотніков М.Д.; Картушин Ю.П.; Попонін О.М.; Агєєв Д.В.; Сабурова С.О., Олійник В.Ф., Персиков А.В.; Лошаков В.А. Селіванов К.О. // https://ice.nure.ua/ua/books-andtutorials/multymedijnyj-pidruchnyk-telekomunikatsijni-systemy-ta-merezhi-2/
2. Хорошко В. А., Чекатков А. А. “Методы и средства защиты информации” Юниор 2003г.
3. Закон України « Про державну таємницю».
4. Положення про технічний захист інформації в Україні. Затвердженно Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229
5. Закон України «Про основи національної безпеки України».
6. Закон України «Про інформацію».
7. Закон України «Про захист інформації в інормаційно-телекомунікаційних системах».
8. ДСТУ 3396.0-96.
9. ДСТУ 3396.1-96.
10. ДСТУ 3396.2-97.

Номер
Розділ
Статті