Технологія забезпечення кібербезпеки хмарного середовища на базі рішення Cisco Cloudlock

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.040006

  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevskyy A. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Голобородько С. О. (Holoborodko S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Захаренков А. О. (Zakharenkov A. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проаналізовано методи та засоби забезпечення кібербезпеки хмарного середовища на базі рішення Cisco Cloudlock. Розглянуто призначення, основні функції та склад програмного комплексу Cisco Cloudlock. За рахунок сучасних алгоритмів, з’являється можливість на початку розпізнати аномалії поведінки та попередити можливу кібератаку.

Ключові слова: Cisco Cloudlock, кібербезпека, кібератака, аномалія поведінки користувача.

Перелік посилань
1. U.S. Companies View Cloud Computing as Key to Improved Data Protection [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://investor.ca.com/releasedetail.cfm?releaseid=674043
2. Cloud Computing. Benefits, risks and recommendations for information security. European Network and Information Security Agency (ENISA). November, 2009. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/files/deliverable
3. Commission proposes a comprehensive reform of the data protection rules. Правовий портал Європейської Комісії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
4. Working Paper on Cloud Computing Privacy and Data Protection Issues (“Sopot Memorandum”). / International Working Group on Data Protection in Telecommunications. 51st meeting, 23-24 April 2012, Sopot (Poland) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/internati
5. Колісник Д. Р., Місевич К. С., Коваленко С. В. Системна архітектура IoT-Fog-Cloud для систем аналізу великих даних і кібербезпеки: огляд туманних обчислень, впровадження аудиту інтернету речей // [Електронний ресурс]. – Науковий журнал «Сучасний захист інформації». – Київ, ДУТ. – с. 34-38 Режим доступу : World Wide Web. – URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/2442.
6. Місевіч К.С. Технологія забезпечення кібербезпеки хмарного середовища на базі рішення Cisco Cloudlock // [Електронний ресурс]. – Збірник матеріалів XІІІ Науково-практична конференція. – Київ, ВІТІ, - с. 195 Режим доступу : World Wide Web. – URL: http://www.viti.edu.ua/files/zbk/2020/c_2020.pdf .

Номер
Розділ
Статті