Виявлення аномалій трафіку в домашній Wi-Fi мережі за допомогою утиліт Waidps і Nzyme

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.040004

  • Лавровський І. М. (Lavrovsky I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дунаєв Я. С. (Dunayev Ya. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коліда В. П. (Kolida V. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено утиліти Waidps і Nzyme, що використовуються для моніторингу безпроводових мереж. Було описано деякі основні терміни мережі WLAN з можливими атаками на WLAN в цілому і описано, наскільки вони небезпечні. Досліджено, як працює кожна з утиліт: її можливості, недоліки та порядок застосування.

Ключові слова: WLAN, Wi-Fi, Waidps, Nzyme, аномалія трафіку, атака, захист.

Перелік посилань
1. Андрєєв В.І., Хорошко В.О., Чередниченко В.С., Шелест М.Є. Основи інформаційної безпеки; за ред. В.О. Хорошка. – [2-е вид.]. – К.: Вид. ДУІКТ, 2009. – 292 с.
2. Glore, N. & Mishra, A., Chapter 11 «Privacy and Security in WiMAX Networks» in «WiMAX Standards and Security» (Edited by M. Ilyas & S. Ahson) – Boca Raton, Florida: CRC Press, 2008. ISBN 978-1-4200-4523-9
3. M. Gast, 802.11 Wireless networks: The definitive guide. O’Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, 2002.
4. “What is 802.11 wireless?.” http://technet.microsoft.com/en-us/library/ cc785885(v=ws.10).aspx.
5. “DHCP starvation attack.” http://www.networkdictionary.com/networking/DHCPStarvationAttack.php.
6. S. DeFino, B. Kaufman, N. Valenteen, and L. Greenblatt, Official Certified Ethical Hacker Review Guide. Cengage Learning, 2009.

Номер
Розділ
Статті