Методика оцінювання інформаційних загроз в умовах інформаційного протиборства

DOI: 10.31673/2409-7292.2022.040002

  • Шуклін Г. В. (Shuklin G. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кравченко Б. А. (Kravchenko B. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ковальчук В. А. (Kovalchuk V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасних методів моделювання інформаційних впливів, систематизовано проблеми оптимізації систем захисту кіберпростору від інформаційних впливів. А також досліджено методи оцінювання загроз в кіберпросторі та розроблено рекомендації щодо оптимізації методів захисту кіберпростору від інформаційних впливів.

Ключові слова: інформаційна безпека держави, інформаційний вплив, загроза, атака, інформаційна система, кіберпростір.

Перелік посилань
1. Стратегія управління інформаційною безпекою / В.І. Андрєєв, В.Д. Козюра, Л.М. Скачек, В.О. Хорошко. – К.: ДУІКТ, 2007. – 272 с.
2. В. Л. Бурячок, Р. В. Грищук, та В. О. Хорошко, Політика інформаційної безпеки, К.: ПВП “Задруга”, 2015.
3. Хохлачова Ю.Є. Моделювання критеріїв оптимальності та обмежень для захисту інформаційних систем / Ю.Є. Хохлачова // Захист інформації. – 2012. - №4(57). – С. 106-109.
4. В. А. Ліпкан, “Сутність гібридної війни проти України”, Імперативи розвитку цивілізації, № 2, с. 13–16, 2015.
5. М. Панченко, та В. І. Полевий, “Методика виявлення ознак інформаційного впливу в засобах масової інформації”, Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, № 3(7), с. 70–77, 2011.
6. Р. В. Грищук, та Ю. Г. Даник, Основи кібернетичної безпеки. Монографія, Житомир: ЖНАЕУ, 2016.
7. І. В. Замаруєва, В. Б. Толубко, Л. О. Литвиненко, та О. Ю. Ніколаєвський, “Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природномовної текстової інформації”, Інформатика та математичні методи в моделюванні, т. 3, № 1, с. 75–81, 2013.
8. К. В. Молодецька-Гринчук, “Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками”, Радіоелектроніка, інформатика, управління, № 2(41), с. 117–126, 2017.
9. В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, та В. О. Кір’ян, Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні, К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2015.
10. В. К. Конах, Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання: аналіт. доп., К.: НІСД, 2014.
11. Cyber Security Strategy. [Online]. Available: https://www.enisa.europa.eu/ topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/Estonia_Cyber_security_ Strategy.pdf. Accessed: Nov. 10, 2017.
12. The UK Cyber Security Strategy. [Online]. Available: https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/UK_ NCSS.pdf. Accessed: Nov. 10, 2017.
13. В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, та С. В. Толюпа, Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект, Ред. В. Б. Толубко, Київ: ДУТ, 2015.

Номер
Розділ
Статті