Застосування методів внутрішніх точок в задачах кібербезпеки інтелектуальних систем енергетики

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.021516

  • Самандрула В. В. (Samandrula V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Луценко М. М. (Lutsenko M. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі розглянуто підходи до створення інтелектуальних систем енергетики, які базуються на системах моніторингу режимів WAMS, з використанням інформаційних технологій в метрології, в засобах прийому, обробки та передачі інформації та визначенні параметрів в задачах керування. В роботі проведено аналіз існуючих кібератак на систему SCADA та WAMS та розглянуті можливі шляхи розв'язування задач керування в умовах порушення інформаційної безпеки інтелектуальних систем енергетики. Більш детально розглянуто DoS-атаки, які приводять до відмови приладів, які здійснюють вимірювання струмів, напруг та потужностей, а також до порушення роботи засобів обробки інформації. В роботі запропоновано алгоритм оцінювання стану кіберзахисту інтелектуальної системи енергетики на основі математичного моделювання внутрішніх станів системи, яке дає можливість отримувати необхідну точність розрахунків в умовах не повної інформації, причиною чого є неможливість доступу до даних вимірювання.

Ключові слова: Кібератаки, повнота, внутрішні точки, доступність, цілісність.

Перелік посилань
1. Фіалко Н.М., Тимченко М.П., Халатов А.А., Шеренковський Ю.В. Інтелектуальні енергетичні системи теплозабезпечення будівель. Інститут технічної теплофізики НАН України – 2016. С. 203-209.
2. Колосюк И.Н., Гурина Л.А. Повышение кибербезопасности интеллектуальных энергетических систем методами оценивания состояния. // Вопросы кибербезопасности, №3(27) – 2018. С. 63-69.
3. Горбенко Ю.І., Єсіна М.В., Мялковський Д.В., Акользіна О.С., Пономарь В.А. Сучасні проблеми централізованих технологій типу «Клієнт-сервер» та можливості їх удосконалення на основі децентралізації. Радіотехніка. 2019. Вип. 198. С. 131-145.
4. Жирнов В.В., Солонская С.В. Предикатная модель процессных знаний о наблюдаемых объектах в многоканальных интеллектуальных системах мониторинга. Радіотехніка, 2019. Вип. 199. С. 67-74.
5. Антипов И.Е., Бочаров Б.В., Найдѐнова Д.Р. Оценка безопасности пользователей интернет-банкинга. Радіотехніка. 2020. Вип. 200. С. 188-194.
6. Yao Liu, Peng Ning, Michael K. Reiter. False Data Injection Attacks against State Estimation in Electric Power Grids // CCS’09 Proceedings (9-13 November 2009, Chicago, Illinois, USA). Pp. 21-32.
7. Kebina Manandhar, Xiaojun Cao, Yao Liu. Detection of Faults and Attacks Including False Data Injection Attacks in Smart Grid Using Kalman Filter // IEEE Transactions of Control of Network Systems. Vol. 1, No 4, December 2014. Pp. 370-379.
8. Liang Heng, Jonathan J. Makela, Alejandro D. Dom´ınguez-Garc´ıa, Rakesh B. Bobba, William H. Sanders, and Grace Xingxin Gao. Reliable GPS-Based Timing for Power Systems: A Multi-Layered Multi-Receiver Architecture // 2014 Power and Energy Conference at Illinois (PECI) Proceedings. Pp. 1-7.
9. Mohd Rihan, Mukhtar Ahmad, M. Salim Beg. Vulnerability Analysis of Wide Area Measurement System in the Smart Grid // Smart Grid and Renewable Energy [Online] (Sep. 2013). Pp. 1-7. Available: http://www.scirp.org/journal/sigre.

Номер
Розділ
Статті