Технологія забезпечення захисту електронної пошти корпоративної інформаційної системи від спаму

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.020304

  • Волков М. В. (Volkov M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шаповаленко О. Д. (Shapovalenko O. D.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проведено дослідження впливу спам повідомлень та сучасних загроз щодо процесу обміну електронної пошти корпоративної інформаційної системи. Досліджено роль спаму та його вплив у корпоративних інформаційних системах. Досліджено особливості напрямів протидії та технології забезпечення захисту електронної пошти від спаму. На основі досліджень проведених в роботі розроблено рекомендації щодо удосконалення захищеного обміну електронної пошти корпоративної інформаційної системи.

Ключові слова: електронна пошта, спам, захист, інформаційна система.

Перелік посилань
1. Закірова С. Законодавче антиспам-регулювання у контексті стандартів захисту персональних даних: українські кроки і світова практика. Громадська думка про правотворення. 2021. № 3 (208). С. 4–13. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2021/3.pdf.
2. Посикалюк О. О. Захист особистих немайнових прав споживачів телекомунікаційних послуг від спаму / Посикалюк О. О. // Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах : збірник наукових праць / за ред. В. І. Короля, Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. — К.-Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. — С. 133 – 143.
3. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах / С.Г.Семенов, А.О.Подорожняк, О.І.Баленко, С.Ю.Гавриленко – Х.: НТУ «ХПІ», 2014.– 251 с..

Номер
Розділ
Статті