Технологія виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот в соціальних мережах

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.020102

  • Бобровський О. О. (Bobrovsky O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Опанасенко М. І. (Opanasenko M. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дзюба Т. М. (Dzyuba T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено розгляду актуального питання виявлення інформаційних загроз у віртуальних спільнотах соціальних мереж та механізмам протидії таким загрозам. Досліджено процес організації моніторингу та контент-аналізу віртуальних спільнот у соціальних мережах. Розроблено технологію виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот у соціальних мережах та методи їх оцінки. Запропоновано підхід щодо пошуку сторінок дискусій у соціальних мережах на базі Лувенського методу. Розроблено технологію визначення ступеня інформаційної загрози віртуальної спільноти в соціальних мережах та способи протидії інформаційним загрозам віртуальної спільноти.

Ключові слова: віртуальна спільнота, соціальна мережа, моніторинг, інформаційно-психологічний вплив.

Перелік посилань
1. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2.0 / Д. В. Иванов. – С-Пб.:Петербургское востоковедение, 2002. – 224 с.
2. Пелещишин А. М. Веб 2.0 – другий шанс для Уанету [Електронний ресурс] / А. М. Пелещишин // Онлайн-журнал Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 2006. – Режим доступу: WWW/URL: http://ntsh.org/uaweb2 07.06.2007.
3. Петрик В. М. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи / В. М. Петрик // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua.
4. К. В. Молодецька, ―Соціальні інтернет-сервіси як інструмент масової комунікації‖, на Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання, Івано-Франківськ, 2016, с. 60–61.
5. К. М. Коган, ―Соціальні мережі як елемент нового соціального середовища‖, Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент, вип. 16, с. 61–71, 2014.
6. О. Якимчук, ―Онлайнові соціальні мережі: перспективи розвитку‖, Релігія та соціум, № 2(6), с. 199–205, 2011.
7. L. Longo et al. ―Enhancing Social Search: A Computational Collective Intelligence Model of Behavioural Traits, Trust and Time‖, Transactions on Computational Collective Intelligence II: Lecture Notes in Computer Science, vol. 6450, Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2010.
8. G. Michael, and Chr. Meinel, ―Web Search Personalization Via Social Bookmarking and Tagging‖, Lecture Notes in Computer Science, pp. 367–380, 2007.
9. T. Aichner, and F. Jacob, ―Measuring the Degree of Corporate Social Media Use‖, International Journal of Market Research, 57(2), pp. 257–275, 2015.
10. О. Г. Корченко, С. В. Казмірчук, Є. В. Паціра, С. О. Гнатюк, та В. М. Кінзерявий, ―Ознаковий принцип формування класифікацій кібератак‖, Вісник СНУ ім. В. Даля, № 4, т. 1, с. 184–193, 2010.
11. К. В. Молодецька, ―Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційної безпеки держави‖, Information Technology and Security, vol. 4, № 1(6), с. 13–20, 2016.
12. К. В. Молодецька, ―Соціальні інтернет-сервіси як суб’єкт інформаційного простору держави‖, на VIII Міжнар. наук.-техн. конф. Інформаційно-комп’ютерні технології, Житомир, 2016, с. 43–44.
13. Р. В. Грищук, та Ю. Г. Даник, Основи кібернетичної безпеки. Монографія, Житомир: ЖНАЕУ, 2016.
14. Т. Сазонов, ―Социальная сеть микроблоггинга Twitter как инструмент ―цветных революций‖, Relga.ru. [Электронный ресурс]. Доступно: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?level1=main& level2=articles&textid=2608. Дата обращения: Нояб. 08, 2017.
15. Р. В. Грищук, та К. В. Молодецька-Гринчук, ―Постановка проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах‖, Сучасний захист інформації, № 3(31), с. 86–96, 2017.

Номер
Розділ
Статті