Програмні комплекси мережевого моніторингу для підвищення ефективності захисту мереж

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.014757

  • Касовська І. В. (Kasovsʹka I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шаповаленко О. Д. (Shapovalenko O. D.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Луценко І. М. (Lutsenko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі приведено основні методи та протоколи мережевого моніторингу. Проведений загальний огляд властивостей програмних комплексів мережевого моніторингу. Досліджені наявні у відкритому доступу програмні комплекси моніторингу мережевої безпеки та обґрунтувати вибір інструменту для подальшого дослідження. Розроблені рекомендації щодо заходів забезпечення мережевої безпеки.

Ключові слова: моніторинг мережевої безпеки, NSM, Zabbix, Wireshark, Security Onion, межевеві атаки.

Перелік посилань
1. Bejtlich R. The Practice of Network Security Monitoring. Michigan: No Starch Press, 2013. 465 с.
2. Sanders C., Smith J. Applied Network Security Monitoring. USA: Elsevier, 2014. 672 с.
3. Olups R. Zabbix Network Monitoring Second Edition. UK: Packt Publishing Ltd., 2016. 765 с.
4. Далле А. Zabbix. Практическое руководство. Москва: ДМК Пресс, 2017. 356 с.
5. Seagren E., Noonan W. Secure Your Network for Free. MA: Syngress Publishing, Inc., 2007. 536 с.
6. Knapp E. Industrial Network Security. USA: Syngress is an imprint of Elsevier, 2011. 405 с.
7. Lockhart A. Network Security Hacks. USA: O’Reilly Media, Inc, 2007. 508 с.
8. Bullock J., Parker J. Wireshark for Security Professionals. Canada: Indianapolis, 2017. 447 с.
9. Волков И. Разработка рекомендаций по повышению эффективности защиты информации в корпоративной сети передачи данных: дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2016. 177 c.
10. Методы мониторинга и обеспечения безопасности для поддержания работоспособности корпоративной сети [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://www.securitylab.ru/analytics/301808.php
11. A Summary of Network Traffic Monitoring and Analysis Techniques [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse567-06/ftp/net_monitoring/index.html
12. How to Use Wireshark for Network Monitoring? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://www.tek-tools.com/network/how-to-use-wireshark
13. A Comprehensive Guide to Network Monitoring Tools [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://www.tek-tools.com/network/best-network-monitoring-tools
14. IntroductionToSecurityOnion Tools [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-onion/wiki/IntroductionToSecurityOnion
15. Cisco Networking Academy CCNA Cybersecurity Operations

Номер
Розділ
Статті