Топологічна ідентифікація систем передачі даних в задачах захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.012629

  • Хоменко Т. А. (Khomenko T. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі розглянуто проблему, пов'язану з виявленням загроз, пов'язаних з витоком інформації по існуючим каналам, які мають різний фізичний принцип на об'єктах інформаційної діяльності. Запропоновано математичну модель, яка базується на теорії фрактального аналізу і яка ідентифікує канал, по якому відбувається несанкціонований виток інформації на об'єкті інформаційної діяльності. На основі експериментальних даних, які були отримані, використовуючи різні канали несанкціонованого зняття інформації на об'єкті інформаційної діяльності, представлена шкала, в якій визначаються інтервали належності розміру фрактальної розмірності, що дає можливість виявити канал, по якому здійснюється намір витоку інформації на об'єкті інформаційної діяльності.

Ключові слова: ідентифікація, сигнал, щільність розподілу, фрактальна розмірність, канал витоку інформації.

Перелік посилань
1. П. Бідюк «Сучасні методи біометричної ідентифікації» / Петро Бідюк, Володимир Бондарчук. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні 1(18) вип., сс. 137-146, 2009.
2. А. Гізун «Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки» / Андрій Гізун, Владислава Волянська, Вікторія Риндюк, Сергій Гнатюк. Захист інформації. Том 15, №1, Січень-березень, сс. 66-74, 2013.
3. В.А. Козачок, «Особливості ідентифікації та авторизації в сучасних корпоративних інформаційно-телекомунікаційних системах», Сучасний захист інформації, №2(30), сс. 42-48, 2017.
4. Ю.С. Курской, «Топологическая идентификация оптических систем», Радиотехника, Вип. 196, сс. 51-54, 2019.
5. Соломонова С.Г. «Технологічне рішення для ідентифікації об'єктів інформаційної діяльності у технічній системі охорони», Сучасний захист інформації, №1(41), сс. 49-53, 2020.
6. В.В. Пічкур Теорія динамічних систем. Навчальний посібник. / В.В. Пічкур, О.В. Капустян, В.В. Собчук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 348 с.

Номер
Розділ
Статті