Застосування розподілів Джонсона для опису шумів в проблемі захисту інформації від витоку за рахунок побічних електромагнітних полів USB-клавіатури

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.011418

  • Чечко А. С. (Chechko A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі розглянута проблема опису штучно присутніх індустріальних шумів, які є в наявності при експлуатації персональних комп'ютерів. Ці шуми мають як позитивний вплив так і негативний при захисті інформації, яка набирається користувачем засобами клавіатури інтерфейсу USB. Труднощі, які при цьому виникають, пов'язані з тим, що побічне випромінювання електромагнітних полів спостерігається при роботі всіх елементів обчислювальної техніки. З одного боку, наявність цих шумів спотворює корисний сигнал, що в свою чергу не дає зловмиснику виявити достовірну інформацію, яка передається. З іншого боку, ці шуми заважають створити відповідні заходи для забезпечення повного захисту при наборі тексту користувачем персонального комп'ютера. В роботі запропоновано розглядати індустріальні шуми у вигляді трьох випадкових процесів, які описуються розподілами Джонсона.

Ключові слова: побічне електромагнітне випромінювання, сигнал, щільність розподілу, шум, оцінка сигналу, клавіатура інтерфейсу.

Перелік посилань
1. Ю.Б. Буркатовская, «Применение распределений Джонсона к задаче классификации аэрокосмических изображений» / Ю.Б. Буркатовская, Н.Г. Марков, А.С. Морозов, А.П. Серых. Известия Томского политехнического университета. Т. 311. №5, сс. 76-80, 2007.
2. В.Б. Дудикевич, «Дослідження побічного електромагнітного випромінювання від флеш носіїв» / В.Б. Дудикевич, І.С. Собчук, Л.М. Ракобовчук, В.С. Зачепило. Системи обробки інформації. Випуск 3(93), сс. 112-116, 2011.
3. А.А. Хорев, «Оценка возможности обнаружения побочных электромагнитных излучений видеосистемы компьютера», Доклады ТУСУРа, №2(32), сс. 207-212, июнь 2014.
4. Ю.І. Хлапонін, «Особливості виникнення каналу витоку інформації за рахунок побічного електромагнітного випромінювання і наведення», Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, Вип.2 (3), сс. 58-63, 2015.
5. Ластівка Г.І., Шпатар П.М., «Технічний захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах: Навчальний посібник» - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – 252 с.

Номер
Розділ
Статті