Метод розрахунку захисту інформації від взаємовпливу користувачів в соціальних мережах

DOI: 10.31673/2409-7292.2021.010613

  • Савченко В. А. (Savchenko V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ахрамович В. М. (Akhramovych V. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дзюба Т. М. (Dzyuba T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лаптєв С. О. (Laptіev S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Матвієнко М. В. (Matvienko M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуті елементи взаємовпливу користувачів в соціальних мережах: показано, що метод аналізу взаємовпливів користувачів, ґрунтується на припущеннях, коли величина впливу залежить від центральності користувачів в соціальній мережі; чим більший консонанс тим вище проявляється характер впливу, взаємовплив являється нелінійною функцією; вказано, що взаємовплив – процес, який має часовий інтервал, розглянута лінійна модель захищеності системи захисту інформації від взаємовпливу користувачів; отримані рівняння захищеності є рівнянням гармонічного осцилятора з затухаючою амплітудою, показана ітерація коливань системи захисту в дорезонансній, резонансній та післярезонансній зонах.

Ключові слова: соціальна мережа, користувач, захист інформації, витік інформації, умови стаціонарності, метод «малих відхилень», осцилятор, амплітуда, ітерація.

Перелік посилань
1. Freeman, Linton C., (1979) "Centrality in social networks conceptual clarification", Social networks, Vol. 1, No. 3, pp215-239.
2. Bonacich, Phillip, (1972) "Factoring and weighting approaches to status scores and clique identification", Journal of Mathematical Sociology, Vol. 2, No.1, pp113-120.
3. Bonacich, Phillip, (1987) "Power and centrality: A family of measures", American Journal of Sociology, pp1170-1182.
4. Everett, Martin G., & Stephen P. Borgatti, (1999) "The centrality of groups and classes", The Journal of mathematical sociology, Vol. 23, No.3, pp181-201.
5. Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett, & Linton C. Freeman, (2002) "Ucinet for Windows: Software for social network analysis".
6. Laptiev O., Savchenko V., Kotenko A., Akhramovych V., Samosyuk V., Shuklin G., Biehun A. Method of Determining Trust and Protection of Personal Data in Social Networks. International Journal of Communication Networks and Information Security (IJCNIS), Vol. 13, No. 1, 2021. рр.15-21.
7. Ахрамович В. М. Граничні ймовірності станів безпеки персональних даних та взаємодії користувачів в соціальній мережі. / Magyar Tudományos Journal (Budapest, Hungary). No 41 (2020). Рр 25–31. www.magyar–journal.com.
8. Ахрамович В. М. Зв’язок та вплив користувачів в соціальних мережах/ Сolloquium–journal (Warszawa, Polska). №3 (55), 2020 /Część 1. Pр. 21–25. http://www.colloquium–journal.org.
9. Ахрамович В.М.. Модель взаємовідносин користувачів в соціальних мережах/ Сучасний захист інформації. К. ДУТ:–2019 .–№3.– с. 42–50.
10. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М.: Издательство физико–математической литературы, 2010.
11. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. – М.: Издательство физико–математической литературы, 2010. – 228 с.
12. Зуев А.С., Федянин Д.Н., Модели управления мнениями агентов в социальных сетях, электронный научный журнал: управление экономическими системами, 2011г. 37с.

Номер
Розділ
Статті