Управління вразливостями і оцінювання вразливостей як засоби забезпечення кібербезпеки

DOI: 10.31673/2409-7292.2020.032933

  • Галузін І. С. (Galuzin I. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто роль методів управління вразливостями і оцінювання вразливостей у забезпеченні кібербезпеки підприємства. Проаналізовані функціональні відмінності між ними. Обґрунтовано використання технології управління вразливостями, як кращої стратегії для виявлення і усунення ризиків та виявлено оптимальний спосіб її забезпечення. Розроблено рекомендації організаціям щодо досягнення максимального результату ведення процесу управління вразливостями.

Ключові слова: управління вразливостями, оцінювання вразливостей, сканування вразливостей, ризик.

Перелік посилань
1. Risk management strategies. Vulnerability Assessment (Vulnerability Analysis) [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/vulnerability-assessment-vulnerability-analysis/ (10.06.2020)
2. SANS Institute. Implementing a vulnerability management process [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/vulnerability-assessment-vulnerability-analysis/ (10.06.2020)
3. Center for Internet Security. 20 Critical Security Controls [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list// (10.06.2020)
4. SANS Institute. Vulnerability Management: Tools, Challenges and Best Practices [Електронний ресурс] // - Режим доступу: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/vulnerability-assessment-vulnerability-analysis/ (10.06.2020)

Номер
Розділ
Статті