Розробка програмного забезпечення для захисту інформації від несанкціонованого доступу

DOI: 10.31673/2409-7292.2019.048287

  • Щебланін Ю. М. (Shcheblanin Yu. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Курченко О. А. (Kurchenko O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гончаренко Н. А. (Goncharenko N. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В даній статті проведено детальний аналіз симетричних шифрування. На основі проведеного аналізу розроблено програмне забезпечення з використанням алгоритмів шифрування DES та AES.

Ключові слова: алгоритм, шифрування, криптографічні системи, шифр, ключ, програма.

Перелік посилань
1. Задірака В.К., Кудін А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с. www.hyade.com/base-pc/1281-978-966-07-1001-6.html
2. Гулак Г.М. Основи криптографічного захисту інформації: підручник / Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук / – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 199 с. (ISBN 978–966–641–430–7)
3. Герасименко Олена – Методи сучасної криптографії - WordPress.com https://herasymenko09blog.wordpress.com/
4. http://uk.wikipedia.org/wiki/Криптографія
5. http://uk.wikipedia.org/wiki/Симетричні_алгоритми_шифрування
6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard
7. https://uk.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard

Номер
Розділ
Статті