Моделі довіри та репутації користувачів в соціальних мережах

DOI: 10.31673/2409-7292.2019.044551

  • Ахрамович В. М. (Akhramovych V. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Ідея транзитивності приводить до системи, в якій глобальна довіру до учасників визначається як власний вектор матриці нормованих локальних значень. Вказано на те, що недовіра не є транзитивною. Розроблено алгоритм розрахунку вектора глобальних значень довіри. Для розрахунку довіри використовується рекурсивний алгоритм розрахунку за всіма доступними шляхами. Динаміка думок розглядається як проста матриця декількох груп користувачів. Визначена степінь довіри і-того користувача до j-того. Розглянуто лінійну динаміку думок агентів, яка буде визначатися скалярним добутком вектора репутацій та вектора початкових думок агентів. Для опису думок та репутацій агентів визначено, як міняється репутація кожного із агентів в кожному періоді часу.

Ключові слова: модель, соціальна мережа, алгоритм, репутація, вузол, транзитивність, значення, думка, вектор, довіра, інформація, константа, час, стан, група, обмін, матриця, степінь, вплив, скалярна, маніпулювання, користувач, динаміка, сумарна, початкова, траєкторія.

Перелік посилань
1. Kamvar S.D., Schlosser M.T., Garcia Molina H.. The EigenTrust Algorithm for Reputation Management in P2P Networks // Proceedings of the 12th international conference on World Wide Web. 2003. P. 640-651.
2. Ахрамович В.М. Проблеми відтворення атак на дані приватної особи та методи захисту в Інтернет-соціальних мережах. /- Sciences of Europe, Praha, Czech Republic.2019/ VOL 4, No 44. P. 31-38.
3. Ахрамович В.М., Чегренець В.М. Постановка проблем захисту від загроз особистій інформації приватній особі в інтернет-соціальних мережах через дослідження їх функцій. Тези доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Осінні наукові читання», м.Київ:–К.: Центр наукових публікацій, 2019. –c. 51-58
4. Голован С.В. Эффект забывания в теории коллективной репутации. – М.: Российская экономическая школа, 1999. – 38 с.
5. Губанов Д.А. Обзор онлайновых систем репутации/доверия.- 2009.-М.:ИПР РАН, Интернет конференция по проблемам управления (www.mtas.ru/forum).- 25с.
6. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Модели информационного влияния и информационного управления в социальных сетях (обзор) // Управление большими системами .-2009.
7. Ермаков Н.С., Иващенко А.А., Новиков Д.А. Модели репутации и норм деятельности. – М.: ИПУ РАН, 2005. – 67 с.
8. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Прикладные модели информационного управления. М.: ИПУ РАН, 2004. – 130 с.

Номер
Розділ
Статті