Акустичний метод авторизації в системах контролю та управління доступом

DOI: 10.31673/2409-7292.2019.043439

  • Крючкова Л. П. (Kriuchkova L. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пшоннік В. О. (Pshonnik V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Вовк М. О. (Vovk M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто акустичний метод авторизації в системах контролю та управління доступом. Розроблено блок-схеми алгоритмів роботи контроллера та мобільного додатку. Обґрунтовано доцільність застосування акустичного методу авторизації в сучасних СКУД.

Ключові слова: система контролю та управління доступом, авторизація, акустичний метод авторизації, блок-схема алгоритму.

Перелік посилань
1. В.Л. Джхунян, В.Ф. Шаньгин. Электронная идентификация. Бесконтактные идентификаторы и смарт карты. – М.: «Издательство АСТ»: Издательство «НТ Пресс», 2004.
2. K. Finkenzeller. RFID handbook: radiofrequency identification fundamentals and applications Translated by R. Waddington J.: Wiley & Son, Ltd, 2009.
3. Крючкова Л.П. Системный поход к решению проблемы защиты информации на объектах информационной деятельности // Інформаційна безпека. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля №2 (6). – 2011. – С. 5 – 7.
4. R.A. Kleist, T.A. Chapmen et.al. RFID Labeling: Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer Packaged Goods Supply Chain .: Printronix, Inc., 2004.

Номер
Розділ
Статті