Механізм функціонування цілісної інформаційної системи в умовах кібернетичного впливу

DOI: 10.31673/2409-7292.2019.042226

  • Гайдур Г. І. (Gaidur G. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гахов С. О. (Gakhov S. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто питання щодо забезпечення цілісного функціонування інформаційної системи в умовах кібернетичного впливу. Функціонування цілісної інформаційної системи відбувається за рахунок використання ієрархічної побудови системи до визначених станів рівнів від низького до високого. Відповідно до запропонованої концепції аналізу зв’язків запропоновано аналіз системи та визначення ефективності роботи інформаційної системи як при цілісному підході, так і при аналізі ефективності складових різних рівнів інформаційної системи в умовах кібернетичного впливу.

Ключові слова: інформаційна система, кібернетичний вплив, стани, рівні ієрархії, ефективність.

Перелік посилань
1. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин // М. - Наука. – 1973. - 61с.
2. Барабаш О. В. Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації / О. В. Барабаш, Д. М. Обідін, А. П. Мусієнко // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2014. – № 5 (121). – С. 3-6.
3. Гайдур Г. І. Побудова інтелектуальної інформаційної мережі на основі сомоорганізуючихся мереж / Г.І. Гайдур // Зв’язок. – 2017. - № 5. – С. 12-14.
4. Грызунов В.В. Аналитическая модель целостной информационной системы / В.В. Грызунов // Управление, вычислительная техника и информатика – 2009. – №1. – С. 226–230.

Номер
Розділ
Статті