Оцінка якості моделювання сценарію аналізу інформації на розгалуженій мережі

DOI: 10.31673/2409-7292.2019.037000

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Отрох С. І. (Otrokh S. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кузьміних В. О. (Kuzminykh V. O.) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ
  • Коваль О. В. (Koval O. V.) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Анотація

Розв‘язання проблеми оцінки якості моделювання сценарію пропонується на основі аналізу онтологій опису домену з використанням подання структури у вигляді графіка, що дає можливість оцінити її властивості за допомогою відповідного метрика. Наведено оцінку можливого зниження витрат на побудову збору потокової інформації по розгалуженій мережі. Показана актуальність вирішення таких проблем для аналізу бюджетного процесу в розгалуженій мережі. Запропонований модифікований алгоритм пошуку для ширини оптимальних сценаріїв на основі аналізу описів онтології предметної області.

Ключові слова: оцінка якості, моделювання, збір інформації, онтологія, графічний аналіз, аналіз бюджету, розгалужені мережі.

Перелік посилань
1. Chernyak, Leonid. Big Data - a new Theory and Practice//Open system. DBMS. - M .:Open system, 2011. - № 10. -ISSN1028-7493 2. Chernov, V.A. The Economic Theory analysis: Textbook // V.A. Chernov .- Moscow: Prospect, 2017 .- 384 p. - ISBN 978-5-392-24867-4
3. Christopher J. Manning, Prabhakar Rahavan, Heinrich Schütz. Introduction Consumer Information Search (trans. With Eng.) - M .: OOO ‗Y.D. Williams‘ 2011 – p.504.
4. Miller G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. The Psychological Review, 1956. 63: 81-97.
5. Thorup, Mikkel. "Undirected Single-Source Shortest Paths with Positive Integer Weights in Linear Time." Journal of the ACM 46, no. 3 (May 1, 1999): 362-394 6. Moore, Edward F. "The Shortest Path Through a Maze," International Symposium on the Theory of Switching, 285-92, 1959.
7. Lee, C Y. "An Algorithm for Path Connections and Its Applications." IEEE Transactions on Electronic Computers 10, no. 3 (September 1961): 346-65.

Номер
Розділ
Статті