Стабілізація функціональної стійкості інформаційної системи шляхом управління динамікою розвитку профілів захищеності

DOI №______

  • Толубко В. Б. (Tolubko V. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Курченко О. А. (Kurchenko O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шевченко А. В. (Shevchenko A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Мета роботи: на основі аналізу нормативних документів проаналізувати основні профілі захищеності для різних станів розвитку на прикладі інформаційних систем медичного призначення та надати рекомендації щодо доцільних переходів між означеними станами. Для цього проаналізовані особливості спеціалізованого програмно-апаратного комплексу «Імедіс-Експерт». Визначено, що потрібно не тільки прогнозувати небезпеки, враховувати вимоги діючого нормативного поля, але й прогнозувати можливі шляхи розвитку системи управління інформаційною безпекою в умовах існуючих обмежень. В роботі запропонована логічна послідовність нарощування стандартних функціональних профілів захищеності, які відповідають певним етапам розвитку системи.

Ключові слова: дисфункціональний стан, функціональна стійкість, профілі захищеності.

Список використаних джерел
1. Shevchenko A. The Epidemiological Approach to Prognosis and Management of Information Incidents / Shevchenko V., Shcheblanin Ju., Shevchenko A. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. - № 4 (29). – p.145-150.
2. Shevchenko A. The Epidemiological Approach to Information Security Incidents Forecasting for Decision Making Systems. / Shevchenko V., Shevchenko A. // 13-th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). Proceeding. – Polyana. – 2017. - pp.174-177.
3. Управление киберрисками во взаимосвязанном мире. Основные результаты глобального исследования по вопросам обеспечения информационной безопасности. Перспективы на 2015 год. Январь 2015. [електронний ресурс] // Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers- Режим доступу: http://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/ managing-cyberrisks.pdf
4. Шевченко В.Л. Кращі світові практики управління інформаційною безпекою та їх вплив на економічну стабільність держави // Сучасний захист інформації. - №4. – Київ: ДУТ, 2015. – С. 4-9.
5. PwC представляет результаты глобального исследования по вопросам обеспечения информационной безопасности, перспективы на 2015 год. [електронний ресурс] // Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers - Режим доступу: http://www.pwc.ru/ru/press-releases/2015/cyber-security-press-release.html
6. The Global State of Information Security® Survey 2016. Turnaround and transformation in cybersecurity [електронний ресурс] // Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers - Режим доступу https://www.pwc.com/gx/en/ issues/cyber-security/information-security-survey.html
7. Healthcare cybersecurity challenges in an interconnected world. [електронний ресурс] // Key finding from The Global State of Information Security. Survey 2015. - Режим доступу: http://www.pwc.ru/en/ riskassurance/publications/assets/healthcare.pdf
8. Шевченко А.В. Грубі моделі розвитку в медицині / Шевченко А.В., Шевченко В.Л. // Медична інформатика та інженерія. - 2009. - №4, с.52-55.
9. Шевченко В.Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні. – К.: ЦВСД НУОУ, 2011. – 283с.
10. ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010. Галузевий стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Звід правил для управління інформаційною безпекою. (ISO/IEC 27002:2005, MOD)
11. Шевченко А.В. Основні напрями інформатизації військової медицини. - зб. матеріалів другого науково-практичного семінару / Шевченко А.В., Бадюк М.І., Румянцев Ю.В., Савицький В.Л., Закалад М.А. // "Актуальні проблеми управління проектами інформатизації в сфері безпеки і оборони" (27.10.09) - Київ: ЦВСД НАОУ. - 2009. - с.43.
12. Шевченко А.В. Потенціал рішень SAP AG HEALTH CARE та DFPS для автоматизації діяльності військово-медичних закладів. / Шевченко А.В., Закалад М.А., Савицкий В.Л. / 1-й Всеукраїнський з'їзд "Медична та біологічна інформатика і кібернетика" з міжнародною участю: 23-26.06.2010: Зб.праць. - К.: НМАПО ім.П.Л.Шупика, с.46.
13. НД ТЗІ 2.5-005 -99. Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу. Затверджено нак. Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 28 квітня 1999 р. № 22. Зі Зміною №1, затвердженою наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 15.10.2008 № 172. 20с.
14. НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу. Затверджено нак. Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від “ 28 ” квітня 1999 р. № 22 із змінами згідно наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2012 № 806. - 61 c.

Номер
Розділ
Статті