Аналіз методів підвищення пропускної здатності сенсорних мереж та способів забезпечення достовірності інформації

DOI №______

  • Довженко Н. М. (Dovzhenko N. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу сучасного стану сенсорних мереж та складових компонентів, плануванню архітектури та організації інфраструктури. Проведений аналіз показав, що проблема забезпечення достовірної передачі інформації між сенсорними вузлами є досить актуальною. Навіть незважаючи на ряд методів та алгоритмів, які вже були запропоновані до тестування, впровадження та подальшого використання. Під час проведення заходів по підвищенню достовірності передачі інформації необхідно врахувати недостатнє електроживлення сенсорних вузлів, малі об’єми пам’яті, відсутність інтелектуальної складової та прийняття рішень в моменти виникнення збоїв та дестабілізуючих факторів, стрімке зростання вартості сенсорів та фізичний вплив завад, що виникають в каналах зв’язку.

Ключові слова: сенсорна мережа, інформаційні технології, інтелектуальні датчики, сенсорний вузол, кодування, достовірність, збої.

Список використаних джерел
1. Гераїмчук М.Д., Івахів О.В., Паламар М.І., Шевчук Б.М. Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних мереж. Монографія. – К.: ЕКМО, 2010. – 124 с.
2. Marcelloni F., Vecchio M. A simple algorithm for data compression in wireless sensor networks. Communications Letters, IEEE, 2008, 12.6. – Pр. 411-413.
3. Kasirajan, Priya, Carl Larsen, and Sarangapani Jagannathan. A new data aggregation scheme via adaptive compression for wireless sensor networks. ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN), 2012. – Vol. 9, No. 1. – Pp. 5.1-5.26.
4. Яцків В.В. Метод мережного кодування в системі залишкових класів / В.В. Яцків // Науковий вісник «Комп'ютерні системи та мережі» Національного університету «Львівська політехніка» Львів. – 2013. – № 773. – С. 157 – 164.
5. R. Ramanath, W.E. Snyder, Y. Yoo, and M.S. Drew. Color image processing pipeline. Signal Processing Magazine, IEEE, 22(1): 34 – 43, 2005.
6. Bao X., Li J. Matching Code-on-Graph with Network-on-Graph: Adaptive Network Coding for Wireless Relay Networks // IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008. – V. 7, N. 2. – Pp. 574–583.
7. Min Chen, et al. Mobile Agent-Based Directed Diffusion inWireless Sensor Networks. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2007, Vol. 2007.1. – Pp. 1 – 13.

Номер
Розділ
Статті