Застосування методів самоорганізації до розрахунку параметрів сучасної конвергентної мережі

DOI №______

  • Толубко В. Б. (Tolubko V. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гайдур Г. І. (Gaidur G. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дмітрієв В. Є. (Dmitriev V. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Чумак Н. С. (Chumak N. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто застосування основних методів самоорганізації для рішення комплексу задач, які дають змогу здійснювати системний аналіз та ідентифікацію складних об’єктів, сприяють отриманню точних довгострокових прогнозів щодо розвитку тих параметрів конвергентної мережі, що відповідають необхідному спектру послуг. Представлено строго обґрунтовану методику математичного моделювання відповідних мережних процесів на базі динамічних систем.

Ключові слова: методи самоорганізації, конвергентна мережа, складний об’єкт, нефізичні прогнозуючі моделі, довгостроковий прогноз.

Список використаних джерел:
1. Методи оптимізації: Підручник для вищих навчальних закладів за напрямом «Телекомунікації»/ В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман – ДУТ, 2016. – 442 с.
2. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А.Г. Ивахненко. – К.: Наук. думка, 1982. – 296 с.
3. Стеклов В.К. Оптимізація та моделювання пристроїв і систем зв’язку: підручник для ВНЗ / Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Кільчицький Є.В. – К.: Техніка, 2004. – 576 с.
4. Стеклов В.К. Теорія електричного зв’язку: підручник / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К.:Техніка, 2006. – 548 с.

Номер
Розділ
Статті