Організація самоорганізовної мережі передачі даних в ОСШР

DOI №______

  • Крючкова Л. П. (Kryuchkova L. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пшоннік В. О. (Pshonnik V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто способи маршрутизації в мережах передачі даних, виконано порівняльний аналіз найбільш поширених протоколів маршрутизації. Обґрунтовано доцільність застосування протоколу маршрутизації CJDNS для організації самоорганізовної мережі передачі даних в охоронних системах швидкого розгортання.

Ключові слова: охоронні системи швидкого розгортання, самоорганізовні мережі, протокол маршрутизації.

Список використаних джерел
1. Пшоннік В. О. Охоронні системи швидкого розгортання. Сучасний стан і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Пшоннік В. О. // CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/issue/view/104.
2. ISO Central Secretariat. ISO/IEC 7498-4:1989 -- Information technology -- Open Systems Interconnection -- Basic Reference Model: Naming and addressing" [Електронний ресурс] / ISO Central Secretariat // International Organization for Standardization.. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/s014258_ISO_IEC_7498-4_1989(E).zip.
3. ИВАНОВ П. DHCP: искусство управления IP-адресами [Електронний ресурс] / Павел ИВАНОВ // СЕТИ #10. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://citforum.ru/nets/tcp/dhcp.shtml.
4. The Open Source Definition [Електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: https://opensource.org/docs/osd.
5. Manolidis C. Multi-hop mesh routing on B.A.T.M.A.N. advanced routing protocol [Електронний ресурс] / Charalampos Manolidis // Witestlab. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://witestlab.poly.edu/blog/batman/.
6. Energy-efficient computing for wildlife tracking: design tradeoffs and early experiences with ZebraNet [Електронний ресурс] / Philo Juang, Hidekazu Oki, Yong Wang та ін.] // ACM New York, USA. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=605397.605408.
7. Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2 [Електронний ресурс] // IETF. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc3630/?include_text=1.
8. Loewenstern A. DHT Protocol [Електронний ресурс] / A. Loewenstern, A. Norberg // Standards Track. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.bittorrent.org/beps/bep_0005.html.
9. List of Known Meshlocals [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://docs.meshwith.me/meshlocals/existing/.
10. Shifttstas. Hyperboria: Интернет 2.0 [Електронний ресурс] / Shifttstas. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://habr.com/post/181862/.

Номер
Розділ
Статті