Підвищення завадостійкості та скритості передачі інформації у сучасних системах дистанційного спостереження і охорони за рахунок використання широкосмугових сигналів

DOI №______

  • Крючкова Л. П. (Kryuchkova L. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Котенко А. М. (Kotenko A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено переваги використання широкосмугових сигналів у телекомунікаційних мережах систем дистанційного спостереження та охорони.

Ключові слова: широкосмуговий сигнал, імітостікість, перешкодостійкість, скритність, вузькосмуговий сигнал,система дистанційного спостереження та охорони.

Список використаних джерел:
1. Визначення шляхів створення технологій дистанційного спостереження для Сухопутних військ Збройних Сил та інших військових формувань України на основі застосування розвідувально-сигналізаційних приладів. Звіт НДР “Територія - РСП”. – ННДЦ ОТ і ВБ України, 2004. 80 с.
2. Information operations. Headquarters Department of the Army. Washington DC. August 1996. –148 p.
3. Фоменко П., О. Балагура А.С., Галушко С.О. Тактика дій підрозділів охорони при виконанні завдань щодо охорони та оборони пунктів управління. – К.: Генеральний штаб Збройних сил України, 2003.- 370 с.
4. Варакин Л. Е. Системы связи шумоподобными сигналами. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. - 564 с.

Номер
Розділ
Статті