Теоретичні засади державного регулювання кібербезпеки на фондовому ринку: механізми, методи, інструменти

DOI №______

  • Шуклін Г. В. (Shuklin G. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В даній статті досліджено поняття «державного регулювання кібербезпеки», наведено власне визначення державного регулювання кібербезпеки, яке необхідно розглядати як систему, яка здійснює цілеспрямований вплив органів державної влади на рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, з’ясовано зміст поняття «державне регулювання кібербезпеки фондового ринку», визначено механізм, методи та інструменти. Запропоновано математичну модель прогнозування кібернетичних атак.

Ключові слова: фондовий ринок, загрози, державне регулювання, запізнення, кібербезпека.

Список використаних джерел
1. Борсуковський Ю.В. Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів / Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок, В.Ю. Борсуковська // Сучасний захист інформації. - №2(30), 2017.- с.85-89.
2. Проект Концепції інформаційної безпеки України : [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства інформаційної політики України. – Режим доступу: http://www.mip.gov.ua/documents/30.html (дата звернення 25.07.2018). - Назва з екрану.
3. Юдін О.К. Інформаційна безпека держави : навч. посіб./ О.К. Юдін, В.М. Богуш. – Харків: Консум, 2004. – 508 с.
4. Тюлюпа С.В. Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защиты информационных систем / С.В. Тюлюпа // Сучасний захист інформації. - №4, 2012. – с.69-74.
5. Грищук Р.В. Диференціально-ігровий метод оцінювання ефективності систем захисту інформації / Р.В.Грищук // Сучасний захист інформації. - №1,2012. – С 40-44.
6. Хорошко В.О. Оцінка захищеності інформаційних систем / В.О.Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. // Сучасний захист інформації №4,2012.- с 50-89.
7. Грищук Р.В. Використання диференціальних ігор для оптимізації управління в системах захисту інформації /Грищук Р.В., Хорошко В.О. , Хохлачова Ю.Є. // Сучасний захист інформації №2,2012.- с 21-26.
8. Шуклін Г.В.Забезпечення інформаційної безпеки на фондовій біржі за допомогою методів теорії керування / О.П. Коломійчук, Г.В. Шуклін // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 90. – С.208-215.
9. Ahentstvo z rozvytku infrastruktury fondovoho rynku Ukrayiny.Vlasnyky krupnykh paketiv aktsiy PrAT «Fondova birzha PFTS». (2010). Retrieved from: URL:http://smida.gov.ua/db/owners/21672206/2010/2.
10. Хорошко В.О. Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації / В.О. Хорошко, О.М. Чернишев // Сучасний захист інформації. - №1, 2012. – с. 49-56.
11. Невойт Я.В. Влияние генетических алгоритмов на эффективность решения задач по информационной безопасности / Невойт Я.В., Хорошко В.А.// Сучасний захист інформації №2,2012.- с 58-64.
12. Д.Я.Хусаінов. Керування в системах з чистим запізненням.// Д.Я. Хусаінов, Г.В. Шуклін. Вісник Київського Університету, випуск №1, 2002р. С. 267-276.
13. Грищук Р.В. Основи кібернетичної безпеки: монографія / Р.В. Грищук, Ю.Г. Даник; під заг. Ред. проф. Ю.Г. Даника.- Житомир: ЖВІ ім. С.П.Корольова, 2016.- 636 с.
14. Доктрина інформаційної безпеки України (затверджена указом Президента України №47/2017 від 25 лютого 2017 року) : [Електронний ресурс] / Офіційне представництво Президента України. – режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення 25.07.2018). - Назва з екрану.
15. Шуклин Г.В. Методы построения правил принятия инвестиционных решений на фондовом рынке [Електронний ресурс] / Г.В.Шуклін // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Випуск 1(10). – Режим доступу до журналу: http: // sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14sqvnfr.pdf.

Номер
Розділ
Статті