Застосування пакетного вейвлет-перетворення для обробки радіотехнічних сигналів

DOI №______

  • Проценко М. М. (Protsenko M. M.) Житомирський вiйськовий iнститут iм. С.П.Корольова
  • Куртсеітов Т. Л. Kurtseitov Т. L.) Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ
  • Павлунько М. Я. (Pavlunko M. Ya.) Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ
  • Бржевська З. М. (Brzhevska Z. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянута можливість використання пакетного вейвлет-перетворення для обробки оцифрованих радіотехнічних сигналів. Показано, що розроблений алгоритм дозволяє відновити радіотехнічний сигнал із заданою точністю.

Ключові слова: цифровий сигнал, пакетне вейвлет-перетворення, радіотехнічний сигнал, спектральний аналіз, частота.

Список використаних джерел
1. Пошук та локалізація радіозакладних пристроїв / В. О. Хорошко, О. Д. Азаров, Г. О. Максименко, Ю. Є. Яремчук. – Вінниця ВНТУ. – 2007. – 333 с.
2. Бартків Н. І. Методи та локалізація джерел несанкціонованого випромінювання / Н. І. Бартків, І. М. Коротєєв // Захист інформації. – 2009. – № 3. – С. 68–73.
3. Левкович-Маслюк Л. И. Дайджест вейвлет-анализа в двух формулах и 22 рисунках / Л. И. Левкович-Маслюк // КомпьюТерра. – 2008. – № 8. – С. 36–43.
4. Астафьева Н. В. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // УФН. – 1996. –№ 11. – С. 1145–1170.
5. Яковлев А. Н. Основы вейвлет-преобразования сигналов : учеб. пособие / А. Н. Яковлев. – М. : CАЙНС – ПРЕСС. – 2003. – 80 с.
6. Застосування вейвлет-перетворення функції вібросигналу в технічній діагностиці механізмів з ударними навантаженнями / І. Г. Грабар, В. Ф. Запольский, В. К. Захаров та ін. // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 23. – С. 16–21.
7. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М. Дремин, О. В. Иванов, В. А. Нечитайло // УФН. – 2001. – №5. – С. 465–501.
8. Коваленко М. В. Алгоритми одноканальної цифрової фільтрації сейсмічних сигналів / М. В. Коваленко, М. М. Проценко // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 23. – С. 137–142.
9. Коваленко М. В. Методика стиснення цифрової інформації за допомогою вейвлет-перетворення. / М. В. Коваленко, М. М. Проценко // Зб. наук. пр. – Житомир : ЖВІРЕ. – 2003.–Вип. 6. – С. 11–17.
10. Проценко М. М. Вейвлет-перетворення та його застосування для стиснення сейсмічних сигналів / М. М. Проценко // SNTK 2003: Збірник тез. – Макарів – 1, 2003. – С. 26–27.

Номер
Розділ
Статті