Шляхи вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих фахівців в області кібербезпеки

DOI №______

  • Хмелевський Р. М. (Khmelevskoy R.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

ВИСТУП РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МСЕ ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА СНГ «ЦИФРОВЕ МАЙБУТНЄ НА ОСНОВІ 4G/5G»

Пропонується підхід до адаптації змісту підготовки фахівців в системі вищої освіти України для сучасних і перспективних потреб для кібербезпеки за фахом «кібернетична безпека» виходячи з критеріїв щодо професійних компетентностей фахівця з кібербезпеки.

Список використаних джерел:
1. «Про Стратегію кібербезпеки України». Указ Президента України № 96/2016 від 27 січня 2016 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015
2. Проблеми в сфері кібербезпеки в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/02/15/7135442/
3. В.Л. Бурячок, І.Р. Пархоме, М.М. Степанов, В.Б. Толубко. «Питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань» інформаційні технології ««, Сучасний захист інформації, № 2, С. 4-9, 2016.
4. Хмелевський Р.М. Тези. «Інформаційна безпека як одна з основ забезпечення ефективності роботи державного управління». Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» Том IV «Сучасні технології інформаційної безпеки» Київ, ДРП. 17-20 листопада 2015 – С.155-158.

Номер
Розділ
Статті