Оцінка ефективності маскування сигналів в каналах радіозв'язку

DOI №______

  • Крючкова Л. П. (Kriuchkova L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Котенко А. М. (Kotenko A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пшоннік В. О. (Pshonnik V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто методику оцінки якості маскування сигналів у каналах радіозв'язку, в якій використано інформаційно-ентропійний критерій якості приймання радіосигналів. Основною відмінністю нового критерію від традиційного критерію відношення правдоподібності є заміна енергетичної процедури оптимального приймання на більш загальну інформаційно-енергетичну процедуру. Застосування ентропії як характеристики якості маскувальних завадових сигналів дозволяє оцінювати потенційні можливості завад незалежно від способів їх обробки в каналах зв'язку.

Ключові слова: канали радіозв’язку, скритність, маскування радіосигналів, маскувальна завада, коефіцієнт якості маскування, ентропія, оцінка ефективності.

Список використаної літератури
1. Добыкин В. Д., Куприянов А. И., Пономарев В. Г., Шустов Л. Н. Радиоэлектронная борьба. Цифровое запоминание и воспроизведение радиосигналов и электромагнитных волн/ В. Д. Добыкин,
А. И. Куприянов, В. Г. Пономарев, Л. Н. Шустов; Под общ. ред. А. И. Куприянова. – М.: Вузовская книга, 2009. – 360 с.
2. Куприянов А.И. Радиоэлектронная борьба. Основы теории / А.И. Куприянов, Л.Н. Шустов. – М.: Вузовская книга, 2011. – 800 с.
3. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1991. – 608 с.
4. Худяков Г. И. Прикладная теория информации. Информационная теория радиотехнических систем: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во СЗТУ, 2011. – 297 с.
5. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. – 304 с.

Номер
Розділ
Статті