Підвищення ефективності функціонування систем зв’язку на основі адаптивного методу синхронізації

DOI №______

  • Козелков С. В. (Kozelkov S.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Козелкова К. С. (Kozelkova K.S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коршун Н. В. (Korshun N.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сторчак К. П. (Storchak K.P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано адаптивний алгоритм синхронізації НВЧ радіосистем по інформаційному сигналу. Синтезована самоорганізуюча схема системи синхронізації, яка реалізує даний алгоритм. Застосування розробленого адаптивного методу дозволяє прискорити входження в зв'язок без зниження при цьому точності синхронізації і без введення надмірності по енергетиці «синхроканалу».

Ключові слова: синхронізація, синхросигнал, фазове автопідстроювання частоти, фазовий детектор.

Список використаних джерел:
1. Гостев В.И., Кунах Н.И., Ткаленко О.Н., Срибная И.Н, Сторчак К.П. Следящая фаззи-система синхронного и синфазного вращения приемного вала от переменного опорного напряжения // Сучасна спеціальна техніка – 2012. - № 1 (28). - С. 20-27.
2. Сторчак К.П. Система ФАП із цифровим нечітким регулятором за випадкових змін фази вхідного впливу // Зв’язок. - 2013. - № 2. - С.49-51.
3. Сторчак К.П. Підвищення якості функціонування системи фазового автопідстроювання за рахунок впровадження цифрових регуляторів // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /COMINFO2009/: V Міжнар. наук.-техніч. конф., 05-09 жовтня 2009 р.: тези допов. – Стм. Лівадія. - 2009. – С. 103-104.
4. Сторчак К.П. Дослідження системи ФАП в labVIEW // Нові технології в телекомунікація: IV Міжнародний науково-технічний симпозіум, 18-21 січня 2011 р.: тези допов. - Карпати, Вишків – 2011. – С. 84-85.
5. Кирпач Л.А., Срібна .М., Сторчак К.П. Синхронізація супутникових систем зв’язку // Проблеми інформатизації / тези доповідей третьої міжнародної науково-технічної конференції, 11-13 грудня 2014 р.: ДУТ – Київ, 2014. – С. 64.

Номер
Розділ
Статті