Дослідження процесу акустоелектричного перетворення в охоронних датчиках

DOI №______

  • Бржевський М. В. (Brzhevskiy N.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пузняк З. М. (Puzniak Z.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу акусто-електричного перетворення. Метою є дослідження рівнів наведеного електричного сигналу в лінії зв’язку датчиків системи охоронної сигналізації Impaq Glass Break та Impaq E, залежно від частоти гармонічного сигналу в діапазоні частот мовного сигналу та розвинуто на даний пристрій звукового тиску.

Ключові слова: технічні канали витоку інформації, акусто-електричне перетворення, система охоронної сигналізації, послівна розбірливість мови.

Список використаних джерел:
1. Захист мовної інформації [Електронний ресурс]: ТЗІ – Інформаційна безпека та захист інформації.- Інформаційна безпека та захист інформації. – 11 лютого 2015. – Режим доступу: http://tzi.ua/ua/zahist_movno_nformac.html
2. Ярочкин В.И. Информационная безопасность. Учебное пособие для студентов непрофильных вузов. - М.: Междунар. отношения, 2000. – 400 с.
3. Торокин А.А., Инженерно-техническая защита информации. Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 568с. 4. Поповский В.В., Персиков А.В. Защита информации в телекоммуникационных системах: Учебник: В 2 . – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2006. – Т.2.– 292с. 5. Ярочкин В.И., Информационная безопасность. Учебник для студентов. 2-е изд. - М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2004. – 544 с.
6. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты.- К.: ООО «ТИД «ДС», 2001. – 688 с.
7. Инструкция для акустического извещателя Impaq Glass Break, производства компании Texecom
8. Иструкция для датчика удара Impaq E
9. Коханович Г. Ф. Розробка теоретичного методу аналізу захищеності приміщень у залежності від параметрів корисних сигналів, сигналів зашумлення та розбірливості мови / Г. Ф. Коханович, О. Г. Голубничий, Р. С. Одарченко, П. Ю. Войдюк // Безпека інформації. – 2012. - №2 (Том 2). – С. 54-60.

Опубліковано
2018-08-10
Номер
Розділ
Статті