Застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем

DOI №______

  • Гахов С. О. (Gakhov S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджуються питання застосування положень імунології в теорії захищених інформаційних систем. Розглянуто принципи функціонування імунної системи живих організмів як основних тверджень теорії захищених інформаційних систем. Встановлено перспективний напрямок розвитку теорії захищених інформаційних систем.

Ключові слова: захищена інформаційна система, кібернетична безпека, кібернетичний захист, імунна система безпеки.

Список використаних джерел:
1. IBM X-Force Threat Intelligence Index 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=77014377USEN.
2. Distil Networks. 2018 Bad Bot Report. The Year Bad Bots Went Mainstream [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gmi.com/wp-content/uploads/2018/04/General-Microsystems_2018-bad-bot-report.pdf.
3. Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2016–2021 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf.
4. The security immune system [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=SEB03029USEN.
5. Хаитов Р. М. Иммунология: учеб. / Р. М. Хаитов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 528 с.: ил.
6. Лебедев К. А. Новый этап развития иммунологии / К. А. Лебедев, И. Д. Понякина // Природа. – 2006. – № 4. – С. 3-10.
7. Ярилин А. А. Иммунология: учебник / А. А. Ярилин. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2010. –752 с.: ил.
8. Імунологія: підручник / Л. В. Кузнецова, В. Д. Бабаджан, Н. В. Харченко та ін.; за ред. Л. В. Кузнецова, В. Д. Бабаджан, Н. В. Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.– 565 с.
9. Основы общей иммунологии: Учеб. пособие для студентов мед. вузов / [Ганковская Л.В. и др.]; под ред. Л.В. Ганковской, Л.С. Намазовой-Барановой, Р.Я. Мешковой. – М.: ПедиатрЪ, 2014 – 124 с.
10. Климов В.В. Основы общей иммунологии. Мультимедийный курс по иммунологии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/Index.html.

Опубліковано
2018-08-10
Номер
Розділ
Статті