Стеганоалгоритм, що використовує сингулярне розкладання матриці контейнера

DOI №______

  • Козіна М. О. (Kozina M.O.) Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
  • Папковська О. Б. (Papkovska O.B.) Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
  • Логінова Н. І. (Loginova N.I.) Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса
  • Козін О. Б. (Kozin O.B.) Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса

Анотація

Однією з найпоширеніших на сьогоднішній день атак, яким піддаються системи прихованої передачі цифрових даних в стеганографії – атака стисненням. У роботі пропонується новий стеганоалгоритм на основі сингулярного розкладання матриці контейнера. Ефективність розробленого стеганоалгоритму оцінювалась візуальною оцінкою якості; ступенем забезпечення надійності сприйняття формованого стеганоповідомлення; у тому числі і після атаки стисненням з різним ступенем стисненню. Це не призводило до порушення надійності сприйняття та дало високі результати на обраних вибірках.

Ключові слова: атака стисненням, сингулярне розкладання, максимальні сингулярні числа, стеганоалгоритм, стеганографія.

Список використаних джерел:
1. Грибунин, В.Г. Цифровая стеганография / В.Г. Грибунин, И.Н.Оков, И.В.Туринцев. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — С.272.
2 . Bergman, C. Unitary Embedding for Data Hiding with the SVD / C. Bergman, J. Davidson. // Proceedings of Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents VII, San Jose, CA, January 17, 2005. — Vol. 5681. — PP. 619–630.
3. Аграновский, А.В. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ / А.В. Аграновский, А.В.Балакин, В.Г. Грибунин, С.А.Сапожников. – М.: Вузовская книга, 2009. – С.220.
4. Мехед Д. Інформаційна безпека соціальних мережах. Методи поширення інформації в соціальних мережах / Д. Мехед. – Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип.2 (30), 2015. – С.14-18.
5. Козіна М.О., Кремінський В.Ю., Козін О.Б., Нджикє Амугу С.-М. Алгоритм перевірки цілісності цифрового зображення. // Сучасний захист інформації. – 2016 . – №4. – C. 41 – 46.
6. Kozin A. Steganography method using Hartley transform / A. Kozin, O. Papkovskaya, M. Kozina // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії: матеріали XIII Міжнар. конф., 23.02–26.02.2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 473-475.
7. Кобозева, А.А. Нечувствительность стеганосообщения к сжатию и формальные достаточные условия ее обеспечения / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 38. – С. 193–203.
8. Кобозева, А.А. Анализ чувствительности сингулярных векторов матрицы изображения как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Захист інформації.– 2013. – Том 15, №2. – С. 88–96.
9. Мельник, М.А. Стеганоалгоритм, устойчивый к сжатию / М.А. Мельник – Інформаційна безпека. – 2012. - №2(8). – С. 99-106.
10. Кобозева, А.А. Стеганографический метод, обеспечивающий проверку целостности и аутентичности передаваемых данных / А.А. Кобозева, М.А. Козина // Проблемы региональной энергетики. Электронный журнал Академии наук Республики Молдова. – 2014. - №3(26). – С. 93-106.
11. Кozina, М.O. Steganography method of embedding information with singular value decomposition / М.O. Кozina, S.M., Njike Amougou / Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні - 2016. - №2.
12. Kobozeva, A.A. and Kozina, M.A. (2013). The steganographic method with a two-stage decoding which provids authentification the container. Informatics and Mathematical Methods in Simulation, 3(2), 169-178.

Номер
Розділ
Статті