Удосконалення формування професійної компетентності ІТ-фахівців

DOI №______

  • Зубик Л. В. (Zubyk L. V.) Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Анотація

У статті розглянуто можливість удосконалення формування професійної компетентності ІТ-фахівців за рахунок використання проблемного методу навчання. Деталізовано специфічні підходи до забезпечення таких складових професійної компетентності ІТ-фахівця як організація захисту сучасного програмного забезпечення від несанкціонованого доступу. Проілюстровано вразливість таких систем захисту ПЗ, як зовнішнє шифрування, перевірка цілісності, методів заборони відлагодження файлів та заборони трасування, що потребує коригування змісту навчання та залучення інноваційних підходів до викладання спеціальних дисциплін.

Ключові слова: проблемний метод навчання, професійна компетентність ІТ-фахівця, методи захисту програмного забезпечення, інноваційні підходи до навчання.

Список використаних джерел:
1. Дубов Д. В. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України «Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України» / Дубов Д. В., Ожеван М. А. // Матеріали міжнародної конференції 26 травня 2011 р.  Київ, 2011.  31 с.
2. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2017. – 188 с.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Дичківська; Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2013. – 447 с.
4. Сайт Education USA [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://edusa.org.ua (25.11.2017).

Номер
Розділ
Статті