Підвищення завадо захисту каналів управління радіо телекомунікаційних засобів

DOI №______

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Катков Ю. І. (Katkov Iu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сєрих С. О. (Serikh S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто вирішення проблеми підвищення завадозахищеності багатофункціонального комплексу радіотелекомунікаційного засобу методами фрактального аналізу. Показано, яким чином можна вирішувати питання адаптації до виду завад шляхом своєчасної зміни способів обробки сигналів на основі рішень інтелектуальних елементів управляння. Надається обґрунтування можливості застосування методів фрактального аналізу для такого виду обладнання. На основі виконаної формалізації процесу завадозахисту в термінах фрактального аналізу запропонований загальний опис фрактальної математичної моделі завадозахисту радіотелекомунікаційного засобу.

Ключові слова: радіотелекомунікаційні засоби, складні системи, канали управління, завадозахист, фрактальний аналіз, самоподоба (скейлінг), аттрактор, фракталоподобні структури.

Список використаних джерел:
1. Берталанфи фон Л. Общая теория систем – критический обзор. / В кн. Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс. – 1969. – С. 23-82.
2. Месарович М. Общая теория систем: математические основы/М. Месарович, Н. Такахара. – М.: Мир, 1978. –311с.
3. Сєрих С. О. Оцінка можливостей постановників завад та впливу їх енергетичних показників на функціонування засобів зв‘язку / С.О.Сєрих, Ю.І. Катков // Сучасний захист інформації.- 2017. – №1. – С.66-72.
4. Прокис Дж. (Proakis). Цифровая связь. Пер с англ./ Под редакцией Д. Д. Клоеского – М.: Родю и связь, 2000.-800 с.
5. Айфичер Э. Цифровая обработка сигналов. Практический подход. / Э.Айфичер, Б. Джервис. М.: ИД "Вильямс", 2004. – 992 с.
6. Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур и упорядоченности через флуктуации / Г. Николис, И. Пригожин.– М.: Мир, 1979. – 512 с.
7. Николис Г. Динамика иерархических систем: эволюционное представление / Г. Николис. – М. : Мир, 1989. – 488 с.
8. Сєрих С.О. Скритність повідомлень в мережах із радіодоступом та напрямки її підвищення / С.О. Сєрих // Сучасний захист інформації. – 2015. - №2. – С. 77-83.
9. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории / Р.М. Кроновер. – М. : Постмаркет, 2000. – 352 с.
10. Потапов А.А. Теория фракталов и скейлинг / А.А. Потапов, В.А. Черных. – М.: Физматлит, 2009. – 820 с.
11. Потапов А.А. Фрактальные элементы и радиосистемы: Физические аспекты / А.А. Потапов. – М.: Радиотехника, 2009. - 200 с.
12. Шелухин И.О. Фрактальные процессы в телекоммуникациях. / И.О. Шелухин, А.М. Тенякшев, А.В. Осин. – М.: Радиотехника, 2003. - 480 c.
13. Шелухин И.О. Самоподобие и фракталы. Телекоммуникационные приложения. / И.О. Шелухин, А.В. Осин, С.М. Смольский. – М.: Физмалит, 2008. – 368 c.
14. Люгер Дж. Ф. - Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. 4-е изд. Пер. с англ. - М.: Вильямс, 2003. — 864 с. — ISBN 5-8459-0437-4, 0-201-64866-0. (Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 4/e George F. Luger)
15. Werner, D. H. On the Synthesis of Fractal Radiation Patterns / D. H. Werner, P. L. Werner // Radio Sci. – 1995. – Vol. 30, No.1 – P.29-45.
16. Варакин Л.Е Системы связи с шумоподобкыми сигналами. – М. Радио и связь» 1985. – 384 с.
17. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования. / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов.: Наука, Издание 3, 1975. – 768 с.

Номер
Розділ
Статті