Визначення сучасних вимог щодо політики використання засобів криптографічного захисту інформації на підприємстві

DOI №______

  • Борсуковський Ю. В. (YU.V. Borsukovsʹkyy) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Борсуковська В. Ю. (V.YU. Borsukovsʹka) Департамент безпеки УкрСоцБанку

Анотація

В даній статті проведено детальний аналіз вимог до формування політики інформаційної безпеки щодо використання засобів криптографічного захисту інформації з метою реалізації організаційних та технічних заходів по запобіганню витокам конфіденційної інформації на підприємстві. Сформульовані базові вимоги та рекомендації щодо структури та змісту політики інформаційної безпеки для створення, впровадження та експлуатації превентивних процедур управління захистом інформації із обмеженим доступом. Враховано практичний досвід розробки, впровадження та управління сучасними політиками інформаційної безпеки щодо використання засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації на підприємствах різної форми власності.

Ключові слова: криптографічний захист, шифрування, доступ, політика, кібербезпека.

Список використаної літератури
1. Управління доступом. Інтернет-ресурс. Режим доступу: TechNet - Microsoft (https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc770749(v=ws.11).aspx)
2. Рольове управління доступом для IBM Systems Director Console. Інтернет-ресурс. Режим доступу: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ru/ssw_aix_71/com.ibm.aix.sysdircon/rbac_main.htm
3. Шифрование данных. Інтернет-ресурс. Режим доступу: http://itprotect.ru/solutions/encryption/
4. WikiLeaks (@wikileaks). Інтернет ресурс. Березень 7, 2017
5. Fortinet. Інтернет-ресурс. Режим доступу: https://www.itweek.ru/security/newscompany/detail.php?ID=199637

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті