Удосконалена технологія оцінки ступеня захисту мовної інформації

DOI №______

  • Нужний С. М. (S.M. Nuzhnyy)

Анотація

Метою дослідження є визначення можливості використання методів спектрального, вейвлет і кореляційного аналізу для оцінки руйнівного впливу активних акустичних (віброакустичних) завад на захищеність мовної інформації, яка озвучується на об’єктах інформаційної діяльності. Оцінка проводиться шляхом вивчення залишкової розбірливості мовного сигналу після його очищення від сигналу завади. Робота показує низький вплив білого шуму на розбірливість очищеного (модифікованого) сигналу. 

Ключові слова: інформаційна безпека, захист даних, цифрова фонограма, білий шум, віброакустичні завади, вейвлет-перетворення, алофон.

Список використаної літератури
1. Хорев А.А. Методы защиты речевой информации и оценки их эффективности / А.А.Хорев, Ю.К. Макаров // Специальная техника. – 2001. - № 4. – С. 22 – 33.
2. Дидковский, В.С. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. Монография / В.С. Дидковский, М.В. Дидковская, А.Н. Продеус // – Киев: Имэкс-ЛТД, 2008. – 420 с.
3. Бортников А.Н. Результаты экспериментальных исследований оценки возможностей перехвата речевой информации при реализации методов двухканального съѐма / А.Н. Бортников, С.В. Губин; В.А. Лобов, А.В. Сиромашенко; П.В. Чернышов // Вопросы защиты информации. – 2007. – № 1. – С.11-17
4. Лобов В.А. Оценка возможностей перехвата речевой информации при реализации метода многоканального съѐма / В.А. Лобов, А.В. Сиромашенко, П.В. Чернышов // Вопросы защиты информации. – 2007. – № 4. – С. 27-35.
5. Касьянов Ю.І. Оцінювання ефективності генератора реальної мовоподібної завади за критерієм розбірливості мови [Текст] / Ю.І. Касьянов, С.М. Нужний // Вісник національного університету “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2016. – № 852. – С.105–110
6. Про внесення змін до Переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України: Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 31.01.2018 р. № 50 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article? showHidden=1&art_id=286599&cat_id=38835&ctime=1518166794149 (09.02.2018)
7. Нужний С.М. До питання використання білого шуму в системах постановки активної завади в віброакустичному каналі [Текст] / С.М. Нужний // Збірник наукових праць НУК. – 2016. – №5(467)
8. Митяй, Ю. А. Об'єктивне й суб'єктивне оцінювання якості мовленнєвих сигналів з обмеженою смугою частот / Замша К.С., Лозинский Б.В., Митяй Ю.А., Степановская Е.С., Продеус А.Н. // Електроніка та Зв'язок. – 2016. – T. 21, № 1. - С. 18-26. – Режим доступу: DOI : 10.20535/2312-1807.2016.21.1.82250.
9. Богданова Н.В. Об'єктивне оцінювання якості мовленнєвих сигналів, обмежених смугою частот / Н.В. Богданова, А.М. Протеус // Електроніка та Зв'язок. – 2016. – T. 19, № 6 (83). - С. 58-65. – Режим доступу: 10.20535/2312-1807.2014.19.6.113479.
10. Архипова О.О., Журавльов В.М., Кумейко В.М. Артикуляційні таблиці слів української мови / О.О. Архипова, В.М. Журавльов, В.М. Кумейко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2009. – № 2/19. – С. 13-17.
11. Покровский Н.Б. Расчет и измерение разборчивости речи / Н.Б. Покровский // - М.: Гос. изд-во литературы по вопросам связи и радио, 1962. – 392 с.
12. Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений: ГОСТ 16600-72. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1973. – 90 с.
13. ISO 9921:2003 Ergonomics – Assessment of speech communication – Rezhym dostupu: https://www.iso.org/standard/33589.html (09.02.2018)

Номер
Розділ
Статті