Охоронні системи швидкого розгортання. Сучасний стан і тенденції розвитку

DOI №______

  • Пшоннік В. О. (V.O. Pshonnik) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуто принципи побудови сучасних охоронних систем, визначено вимоги до охоронних систем швидкого розгортання (ОСШР). Обґрунтовано науково-технічні завдання, що визначають перспективи розвитку ОСШР.

Ключові слова: охоронні системи, швидке розгортання, контрольована зона, канали радіозв’язку, маскування сигналів, напрямки розвитку, система REMBASS.

Список використаної літератури
1. О.М. Іохов, В.Г. Малюк, К.М. Ткаченко Імітаційна модель активного радіомаскування військових підрозділів у оперативному районі з урахуванням дії повітряних засобів радіорозвідки противника. Х., Системи управління, навігації та зв'язку, 2017, випуск 4(44)
2. Вакин С. А., Шустов Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М., Изд-во «Советское радио», 1968. - 448 с.
3. Куприянов, А. И. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы [Текст]: Учеб, пособие / А. И. Куприянов, А. В. Сахаров. -М.: Вузовская книга, 2007.- 356 с.
4. Петраков, А. В. Защита и охрана личности, собственности, информации. Справочное пособие / А. В. Петраков. – М. : Радио и связь, 1997. – 320 с.
5. Реклама фирмы Gammaf corp. , MSN, Aug. 2012 – P. 139.
6. Свирский, Ю. К. Охранная сигнализация: средства обнаружения, коммуникации, управление / Ю. К. Свирский // Система безопасности. № 4 , 1995. С.10-16.
7. Хант, Ч. Разведка на службе Вашего предприятия / Ч. Хант, В. Зартарьян. – Киев : Укрзакордонвизасервис, 1992. – 160 с.
8. Sizelove,J. Douglas. Remotely Monitored Battlefield Sensor System (REMBASS) Program Decision Risk Analysis [Електронний ресурс] / Sizelove,J. Douglas. – 1973.
9. Архітектура Mesh-мережі [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studlib.info/tehnologii/926116-arkhitektura-mesh-merezhi/.
10. Максеменков А. Система разведывательно-сигнализационных приборов "Рембасс" / А. Максеменков. // Зарубежное военное обозрение. – 2006. – №5. – С. 20.
11. Веремеев В. Применение разведывательно-сигнализационных приборов ВС США на современном этапе / В. Веремеев. // Зарубежное военное обозрение. – 2017. – №3. – С. 16.
12. Contributing to Advances in Homeland Security and the War on Terrorism [Електронний ресурс] // Arlington, VA. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: https://www.caci.com/about/recognition/grace_hopper.shtml.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті