Забезпечення цілісності інформації на мережевому рівні мультисервісних мереж зв‘язку

DOI №______

  • Мельник Ю. В. (YU.V. Melʹnyk) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розроблений метод забезпечення цілісності і доступності інформації на базі технологій мережевого рівня мультисервісних мереж зв’язку. Розглянута структурна схема вирішувального пристрою. Запропоноване правило прийняття рішення щодо оцінки цілісності інформації. Наведені результати імітаційного моделювання роботи вирішувального пристрою.

Ключові слова: ймовірність модифікації, доступність інформації, ймовірність цілісності інформації.

Список використаної літератури
1. Богатырев, В. А. Надежность двухуровневой отказоустойчивой компьютерной системы при дублировании связей между узлами / В. А. Богатырев // Вестн. компьютер. и информ. технологий. – 2009. – № 1. – С. 27.
2. Финк, Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. Изд. 2-е, переработанное, дополненное. / Л.М. Финк. – М.: Советское радио, 1970 – 728 с.
3. Хорошевский, В.Г. Архитектура вычислительных систем: Учеб. пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / В.Г. Хорошевский – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 520 с.
4. Новиков, С. Н. Обеспечение целостности в мультисервисных сетях / С. Н. Новиков, О. И. Солонская // Доклады ТУСУР . – 2009. – № 1(19), ч. 2.  С. 8385.
5. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. – М. : Наука, 1968. – 356 с.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті