Застосування вейвлет-перетворення для аналізу цифрових сигналів

DOI №______

  • Аносов А. О. (A.O. Anosov) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Проценко М. М. (M.M. Protsenko) Науково-дослідний відділ інформаційної та кібернетичної безпеки наукового центру
  • Дубинко О. Л. (O.L. Dubinko) Військова служба правопорядку Збройних Сил України
  • Павлунько М. Я. (M.YA. Pavlunʹko) Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського

Анотація

Розглянута можливість застосування вейвлет-перетворення для проведення спектрального аналізу оцифрованих радіотехнічних сигналів. Показано, що використання вейвлет-спектру дозволяє визначити час початку змін частоти сигналу.

Ключові слова: цифровий сигнал, вейвлет-перетворення, радіотехнічний сигнал, спектральний аналіз, частота.

Список використаних джерел
1. Хорошко В. О. Пошук та локалізація радіозакладних пристроїв : навчальний посібник / В. О. Хорошко, О. Д. Азаров, Максименко Г. О., Яремчук Ю. Є ; ВНТУ. – Вінниця, 2007. – 333 с.
2. Бартків Н. І. Методи та локалізація джерел несанкціонованого випромінювання / Н. І. Бартків, І. М. Коротєєв // Захист інформації. – 2009. – № 3. – С. 68–73.
3. Иванов М. А. Применение вейвлет-преобразований в кодировании изображений / М. А. Иванов // Новые информационные технологии в науке и образовании. – 2004. – №24. – С. 157–175.
4. Д’яконов В., Авраменкова І. Обработка сигналов и изображений / В. Д’яконов, І. Авраменкова // Специальный справочник. – Спб.: Питер, 2002. – 608 с.
5. Кобелев В.Ю. Выбор оптимальных вейвлетов для обрабоки сигналов и изображений / В. Ю.Кобелев, А. В. Ласточкин // Труды 2-й международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее приминения».М., 1999 – Т.2. – С. 514 – 518.
6. Яковлев А. Н. Введение в вейвлет-преобразование / А. Н. Яковлев // Учебное пособие. – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2003. –104 с.
7. Проценко М. М. Методика вибору вейвлет-функції для обробки цифрових сигналів / М. М. Проценко // Вісник ЖДТУ. – Житомир, ЖДТУ, 2009. – №49. – С.97-100.
8. Проценко М. М. Вейвлет-перетворення та його застосування для обробки сейсмічних даних / М. М. Проценко, М. В. Коваленко // Вісник ЖІТІ.-2003. – №24. – С. 82–86.
9. Проценко М. М. Методика стиснення цифрової інформації за допомогою вейвлет- перетворення / М. М. Проценко, М. В. Коваленко // Збірник наукових праць. – Житомир: ЖВІРЕ, 2003.-Вип.6. – С. 11–17.
10. Проценко М. М. Застосування пакетного вейвлет-перетворення для обробки радіотехнічних сигналів / М. М. Проценко // Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. – Житомир, ЖВІ НАУ, 2009. – № 2. – С.183-188.
11. Яковлев А. Н. Основы вейвлет-преобразования сигналов / А. Н. Яковлев // Учебное пособие. – М.: CАЙНС – ПРЕСС, 2003. – 80 с.
12. Грабар І. Г. Застосування вейвлет-перетворення функції вібросигналу в технічній діагностиці механізмів з ударними навантаженнями / І. Г. Грабар, В. Ф. Запольский, В. К Захаров., М. Б. Кришевский // Вісник ЖІТІ. –2002. –№23. – С. 16–21.
13. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование/ И. М. Дремин, О. В.Иванов, В. А. Нечитайло // УФН №5. – 2001. – С. 465–501.
14. Астафьева Н. В. Вейвлет-анализ: основи теории и примеры применения / Н. В. Астафьева // УФН №11. –1996. – С. 1145–1170.
15. Левкович-Маслюк Л. И. Дайджест вейвлет-анализа в двух формулах и 22 рисунках / Л. И. ЛевковичМаслюк // КомпьюТерра №8, 2008. – 236 с.
16. Проценко М. М. Вейвлет-перетворення та його застосування для стиснення сейсмічних сигналів / М. М. Проценко // SNTK 2003: Збірник тез. – Макарів – 1, 2003. – С. 26–27.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті