Розрахунок електромагнітних екранів

DOI №______

  • Ахрамович В. М. (V.M. Akhramovich) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуті методи забезпечення електромагнітної сумісності за допомогою екранування, вказаний порядок розрахунку різних типів екранів, приведено приклад розрахунку магнітостатичного екрана, розмірів з'єднань, технологічних, вентиляційних й комутаційних отворів, патрубків, стільникових ґрат, в екрані. Наведено приклад розрахунку коефіцієнта екранування плоского металевого екрана в ближній та дальній зонах випромінювання.

Ключові слова: захист інформації, електромагнітна сумісність, електромагнітна обстановка, екранування, випромінювання, тип поля завади, ефективність екрана, параметри матеріалів, магнітостатичний, технологічні отвори, патрубки, стільникові ґрати, компенсація, хвильовий опір, відносна провідність матеріалу, глибина проникнення хвиль.

Література
1. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы.  М.: ООО "Группа ИДТ", 2010.  470 с.
2. Петраков А. В. Основы практической защиты информации : учеб. пособие. ; 3-е изд. – М. : Радио и связь, 2001. – 368с.
3. Островский О.С., Одаренно E.H., Шматъко A.A. Защитные экраны и поглотители электромагнитных волн // Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина. 2003. http://www.bnti.rn.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті