Дослідження просторових характеристик ближнього поля рамкових антен

DOI №______

  • Крючкова Л. П. (L.P. Kryuchkova) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглядаються аналітичний та експериментальний методи дослідження просторових характеристик ближнього поля рамкових антен, які можуть використовуватися при синтезі систем, в структурі яких застосовуються рамкові антени, проведенні наукових досліджень та в навчальному процесі при підготовці фахівців у сфері технічного захисту інформації.

Ключові слова: рамкові антени, ближнє поле, пасивний електричний коливальний контур, інформативний параметр.

Список цитованої літератури
1. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.1. / В.М. Шокало, В.А.Усін, Д.В.Грецьких, В.О. Хорошко, Л.П. Крючкова ; за заг. ред. В.М. Шокало. – Харків: ХНУРЕ ; Колегіум, 2012. – 456 с.
2. Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – 8-е изд., перераб. и испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2006. – 1056 с.
3. Зернов Н.В., Карпов В.Г. Теория радиотехнических цепей / Издание 2-е, переработ. и доп., – Л.: «Энергия», 1972. – 816 с.

Опубліковано
2018-05-05
Номер
Розділ
Статті