Редакційна колегія журналу «Сучасний захист інформації»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
​​​​​​​QiuJingHui, доктор технічних наук, професор, Китай.