Сучасний захист інформації

Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
Засновники: Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +380 (44) 249 29 27
Пошта: szi.journal@gmail.com
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
Спеціальність ВАК: технічні науки

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
 • Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
 • Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
 • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
 • Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
 • Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
 • Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
 • Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Qiu Jing Hui, доктор технічних наук, професор, Китай.

№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО СТВОРЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ КОРПОРАТИВНИХ КОРИСТУВАЧІВ PDF
Ю. В. Борсуковський
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У МЕРЕЖАХ НОВОГО ПОКОЛІННЯ LTE PDF
В. С. Наконечний
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Л. В. Бурячок, В. Л. Бурячок, В. В. Семко
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ PDF
С. В. Толюпа, О. О. Гаврилюк
СПОСОБИ ЗАХИСТУ КАНАЛІВ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ НА БАЗІ VPN-РІШЕНЬ PDF
І. І. Пархоменко, В. В. Галкін
АЛГОРИТМ ПЕРЕВІРКИ ЦІЛІСНОСТІ ЦИФРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ PDF
М. О. Козіна, В. Ю. Кремінський, О. Б. Козін, С.-М. Нджикє Амугу
ІДЕНТИФІКАЦІЯ Й АУТЕНТИФІКАЦІЯ, КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ PDF
В. М. Ахрамович
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИВУЧЕСТИ КАНАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ PDF
С. И. Отрох, Н. В. Коршун, В. А. Ярош
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, В. О. Власенко, Ю. М. Зіненко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНЇЙ БЕЗПЕЦІ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Р. М. Хмелевський
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
О. О. Ільїн, В. Л. Бурячок
ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОБЫТИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF
Я. В. Невойт, А. В. Труш
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ЦЕЛЕЙ НА ПОДХОДАХ К ОХРАНЯЕМОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНОМУ ОБЪЕКТУ PDF
Е. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
С. М. Шевченко, Ю. Д. Жданова
МЕТОД ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СППР В СКЛАДІ ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
С. В. Зибін
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОДУКТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ SI3000 MSAN PDF
О. М. Ткаленко
СЕНСОРНА СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНА МЕРЕЖА ТЕЛЕМЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ PDF
О. В. Семко