Сучасний захист інформації

Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
Засновники: Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +380 (44) 249 29 27
Пошта: szi.journal@gmail.com
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
Спеціальність ВАК: технічні науки

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
 • Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
 • Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
 • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
 • Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
 • Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
 • Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
 • Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Qiu Jing Hui, доктор технічних наук, професор, Китай.

№ 2 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ SDN PDF
Н. В. Федорова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІНІЙНИХ РЕКУРЕНТНИХ РЕГІСТРІВ. МЕТОДИКА ЗНАХОДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИМІТИВНОГО ПОЛІНОМУ ЗА 2n СУМІЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЙОГО ВИХІДНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ PDF
В. Д. Кротов, В. В. Мартинюк, В. В. Малих
ФОРМУЛИРОВКА ЧАСТНОЙ ЗАДАЧИ ЗОНДИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ ВОКРУГ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА PDF
С. В. Лазаренко
КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
О. О. Ільїн, С. О. Сєрих
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТИДІЇ ШКІДЛИВИМ ПРОГРАМАМ ТА ЗАВІДОМА ФАЛЬШИВОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ PDF
В. А. Козачок, А. А Рой, Л. В. Бурячок
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ НАДАННЯ VPN І ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ PDF
О. Л. Недашківський
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АВТОРИЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
В. А. Козачок, М. В. Діхтяр, О. В. Семко
THE EFFICIENCY ESTIMATE METHOD FOR FORMATION OF COMPLEX SECURITY INFORMATION PROGRAMS PDF
S. Zybin
КВАНТОВЫЙ МЕТОД БЕЗОПАСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ ШИФРОВАНИЯ PDF
О. К. Барановский, О. Ю. Горбадей, А. О. Зеневич, Е. В. Василиу, И. В. Лимарь
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Г. М. Гулак, В. А. Козачок, П. М. Складанний, М. О. Бондаренко, Б. В. Вовкотруб
КАНАЛ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ ДЛЯ РАДІОСИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ PDF
В. Г. Сайко, В. Я. Казіміренко, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ПЕРІОД 2015-2016 РОКІВ PDF
Я. В. Невойт
БАЗОВІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ PDF
Ю. В. Борсуковський, В. Л. Бурячок, В. Ю. Борсуковська
МОДЕЛЬ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ PDF
А. О. Аносов, А. В. Платоненко
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК ОДНА З ФОРМ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КІБЕРБЕЗПЕКА» PDF
С. М. Шевченко, Ю. Д. Жданова, С. О. Спасітєлєва, О. В. Адамович