Сучасний захист інформації

Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
Засновники: Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +380 (44) 249 29 27
Пошта: szi.journal@gmail.com
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/

Рік заснування: 2010
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
Спеціальність ВАК: технічні науки

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
 • Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
 • Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
 • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
 • Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
 • Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
 • Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
 • Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
 • Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
 • Qiu Jing Hui, доктор технічних наук, професор, Китай.

№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ PDF
 
АНОТАЦІЇ PDF
 

Статті

“ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ” ПРИ ЖЕСТКОМ УПРАВЛЕНИИ МУЛЬТИСЕРВИНОЙ МАКРОСЕТЬЮ PDF
Н. В. Федорова
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РІВЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. М. Ахрамович
ЗАДАЧА ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ PDF
В. Л. Пархоменко, В. Г. Сайко, В. І. Кравченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ГОСТ 28147-89 В РЕЖИМАХ ГАМУВАННЯ ТА ГАМУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ PDF
В. В. Мартинюк, В. Д. Кротов, О. Г. Цатурян
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ PDF
Т. М. Мужанова, Ю. М. Якименко
РОЛЬ І МІСЦЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Борсуковський, В. Л. Бурячок
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТИПУ «IaaS» ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
О. Л. Недашківський
ЗАПОБІГАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МАТЕРІАЛЬНО-РЕЧОВИМ КАНАЛОМ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
А. М. Котенко
КІБЕРПРОСТІР ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ НАУКИ КІБЕРНЕТИКА PDF
С. О. Гахов
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ГЕТЕРОГЕННИХ КОРПОРАТИВНИХ СХОВИЩ ДАНИХ PDF
С. О. Спасітєлєва, В. Л. Бурячок
АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О. О. Ільїн, С. О. Сєрих, В. В. Вишнівський
THE ONE METHOD TO DECISION MAKING SUPPORT FOR FORMATION OF COMPLEX SECURITY INFORMATION PROGRAMS PDF
S. Zybin
УСКОРЕНИЯ МЕТОДА ФАКТОРИЗАЦИИ ФЕРМА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЛИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ PDF
С. Д. Винничук, Е. В. Максименко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО НА БАЗІ ВАГОВОГО МЕТОДУ PDF
О. В. В’юннік, В. О. Ярош, Ю. М. Зіненко, Є. П. Гороховський
МЕТОДИ САМООРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
В. О. Власенко
УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗА ФУНКЦІЄЮ БАЖАНОСТІ ХАРРІНГТОНА PDF
К. С. Волков, С. Л. Волков, Н. Ф. Казакова
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ PDF
О. М. Ткаленко, П. М. Складанний, О. В. Невдачина
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬСЯ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ РІВНЯННЯМИ З МАЛОЮ НЕЛІНІЙСТЮ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ГРАДІЄНТНИХ МЕТОДІВ PDF
Н. Б. Дахно, Т. В. Майсак, Г. В. Шевченко
INTERNET OF THINGS SECURITY PROBLEMS PDF
Mahyar Taj Dini, V. Yu. Sokolov
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ PDF
А. В. Платоненко
ВПЛИВ НЕГАУСОВСЬКИХ ЗАВАД НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРИЙОМУ ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОДАВЛЕННЯ У КАНАЛАХ ІЗ ПАМ’ЯТТЮ PDF
М. П. Трембовецький, Є. В. Іваніченко