Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2016) Визначення критеріїв оптимізації для системи управління Анотація   PDF
Л. Н. Беркман, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко, С. А. Федюнін, Т. В. Уварова
 
№ 4 (2014) Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів Анотація   PDF
С. О. ГНАТЮК, М. О. РЯБИЙ, В. М. ЛЯДОВСЬКА
 
№ 6 (2014) Визначення параметрів ортогональних сигналів із частотним ущільненням для багатоканальних модемів: інваріантний підхід Анотація   PDF
В. Б. ТОЛУБКО, Л. Н. БЕРКМАН, Є. В. ГАВРИЛКО, І. Е. ПОХАБОВА
 
№ 4 (2015) Виконання різнопланових тематичних завдань дистанційного зондування Землі багатосупутниковими низькоорбітальними системами подвійного призначення Анотація   PDF
В. Ф. Заїка, К. С. Козелкова, Є. В. Гаврилко, М. П. Трембовецький, М. М. Степанов, С. В. Козелков
 
№ 2 (2015) Використання компаундних кодів для передавання даних Анотація   PDF
Б. Ю. Жураковський
 
№ 5 (2014) Використання методу експертних оцінок для вибору стандарту безпроводової корпоративної мережі доступу Анотація   PDF
Г. І. Гайдур, К. П. Сторчак, І. М. Срібна, Л. А. Кирпач
 
№ 6 (2016) Використання розподілених транспортних радіомереж терагерцового діапазону для побудови мереж мобільного зв'язку нового покоління Анотація   PDF
В. Г. Сайко, Т. М. Наритник, В. Я. Казіміренко, Л. В. Дакова, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
 
№ 4 (2017) Використання технологій дистанційного навчання: стан справ та перспективи розвитку Анотація   PDF
В. Ю. Кива
 
№ 5 (2015) Використання хмарних технологій у комутаційних пристроях Анотація   PDF
О. І. Птах
 
№ 6 (2016) Влияние внедрения технологий 4G и 5G на экономический рост государства Анотація   PDF
В. Б. Толубко
 
№ 6 (2015) Влияние информационно-телекоммуникационных технологий на мировую экономику Анотація   PDF
В. Б. Толубко
 
№ 6 (2015) Влияние современных технологий обработки информации на экономический рост государств Анотація   PDF
Б. Ю. Жураковский, М. П. Трембовецкий, В. Ф. Заика
 
№ 2 (2014) Возможности применения инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации Анотація   PDF
И. В. МУНШТУКОВ, А. Л. ПУЗЫРЕВ, В. В. УШАКОВ
 
№ 2 (2014) Вплив імовірнісних показників засобів вимірювальної техніки на точність оцінювання стану техніки зв’язку Анотація   PDF
Л. М. САКОВИЧ, М. Ю. ЯКОВЛЕВ
 
№ 6 (2015) Вплив інтелектуального рівня фахівців ІТ галузі на економіку держави Анотація   PDF
О. В. Барабаш, Ю. Д. Жданова, С. М. Шевченко
 
№ 1 (2016) Геометрические размеры разрядной горелки металлогалогенных ламп как фактор повышения надежности навигационных приборов на их основе Анотація   PDF
А. В. Шульга, Д. Н. Нелюба, В. А. Сокирина
 
№ 6 (2014) Глобальні навігаційні супутникові системи: надійність і вразливість Анотація   PDF
С. В. КОЗЕЛКОВ, Н. В. КОРШУН, В. Ф. ЗАЇКА, А. П. БОНДАРЧУК
 
№ 2 (2015) Діапазонна класифікація швидкостей передавання інформації Анотація   PDF
Н. В. Коршун
 
№ 6 (2015) Деятельность Международного союза электросвязи в области мобильного широкополосного доступа Анотація   PDF
О. Ж. Кайыков
 
№ 6 (2014) Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием Анотація   PDF
В. В. ОНИЩЕНКО
 
№ 5 (2015) Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием Анотація   PDF
В. В. Онищенко
 
№ 3 (2014) Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування та ремонту Анотація   PDF
О. І. СТАДНИК
 
№ 1 (2017) Дослідження дифузійних моделей апроксимації дискретних процесів передавання інформації для визначення обрису мережі псевдосупутникової телекомунікаційної системи зв’язку Анотація   PDF
Є. В. Гаврилко, К. С. Козелкова, О. В. Фролов, Є. П. Гроховський
 
№ 5 (2016) Дослідження ефективності алгоритмів канального кодування в захищених телекомунікаційних системах передавання інформації Анотація   PDF
Ю. М. Бойко, Д. А. Макаришкін, О. І. Пасічник
 
№ 1 (2015) Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блока Анотація   PDF
К. П. СТОРЧАК, І. М. СРІБНА, Л. А. КИРПАЧ
 
51 - 75 з 349 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>