№ 1 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж: від IN до post-NGN PDF
Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, А. С. Дищук, С. А. Федюнін
Анализ влияния ошибок выведения и возмущающих факторов на изменение орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем PDF
А. С. Албул, М. Ф. Бабаков
Геометрические размеры разрядной горелки металлогалогенных ламп как фактор повышения надежности навигационных приборов на их основе PDF
А. В. Шульга, Д. Н. Нелюба, В. А. Сокирина
Маршрутизація в мережі MPLS-TE з додатковими напрямами передавання трафіку PDF
І. В. Стрелковська, І. М. Соловська
Анализ состояния и перспектив развития рынка услуг широкополосных систем беспроводного доступа PDF
В. Г. Сайко, А. Г. Плющ, В. А. Бреславский, Д. А. Лисенко
Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (Закінчення) PDF
Л. О. Ящук
Безконтактний індукційний метод визначення технічного стану цифрового блока: розрахунок потужності випромінювання провідника PDF
В. В. Кузавков, Г. І. Гайдур, С. О. Сєрих, Є. В. Редзюк
Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации в пакетных сетях PDF
В. И. Вакась, Н. В. Федорова, Д. А. Демин
Оценка эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций: выбор комбинированной модуляции и формирователя цифрового потока PDF
В. Я. Казимиренко
Метод ситуаційного управління в телекомунікаційних мережах PDF
Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко, Т. В. Уварова
Моделювання роботи антени мобільної станції стільникового зв’язку PDF
В. І. Примаченко
Науково-дослідна радіостанція Національного університету харчових технологій: антенна система PDF
А. О. Мошенський