№ 3 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Підвищення завадостійкості контрольно-коригувальних станцій супутникових радіонавігаційних систем з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів PDF
С. В. Козелков, Н. В. Коршун, В. Ф. Заїка, М. М. Степанов
Застосування автоматизованої інформаційної системи керування якістю технічного обслуговування навчально-тренувальних літаків як один зі шляхів підвищення рівня безпеки польотів PDF
О. В. Бєляєв, О. В. Задорожна, О. Л. Пузирьов, І. В. Мунштуков
Дослідження ефекту розтікання спектра сигналів биття 3D-радара PDF
М. А. Косовець, Л. М. Товстенко
Організація системи відеомоніторингу на основі стандарту ІЕЕЕ 802.11 PDF
Н. І. Кунах, О. М. Ткаленко, К. П. Сторчак, О. В. Невдачина, А. П. Бондарчук
Комбіновані цифрові системи фазового автопідстроювання частоти PDF
А. П. Полоневич
Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью (RED, REM) PDF
Т. П. Довженко
Оптимізація оброблення і перевезення письмової кореспонденції в мережі поштового зв’язку України PDF
Л. О. Ящук
Отримання телеметричної інформації про динамічні об’єкти зі зниженою площею відбиття PDF
І. Р. Пархомей
Апаратна реалізація генератора хаотичних сигналів на основі дискретних відображень PDF
О. В. Гресь, Г. М. Розорінов, М. М. Іванчук, Р. Л. Політанський, А. Д. Верига
Усиление электрического поля при рассеянии света на золотом наноцилиндре PDF
В. И. Каневский, В. С. Сидоренко
Методика визначення вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювання діагностичних параметрів техніки зв’язку для забезпечення її ремонтопридатності. PDF
Л. М. Сакович, Ю. С. Василюк
Різновиди фрактальних антен та приклади їх застосування PDF
В. С. Наконечний