№ 2 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Analysis of intrusion detection systems taxonomy in the context of current development level of information systems PDF
S. Tolupa, V. Nischenko
Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі PDF
О. В. Барабаш, І. П. Саланда
Функціональний аналіз залежностей ефект-витрати для задач управління економічною складовою інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури PDF
А. В. Міщенко
Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації PDF
Л. А. Кирпач, К. П. Сторчак, І. М. Срібна
Використання компаундних кодів для передавання даних PDF
Б. Ю. Жураковський
Исследование очереди маршрутизатора в сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов активного управления очередью и предотвращения перегрузок PDF
Т. П. Довженко
Проблеми імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування PDF
Л. О. Ящук
Діапазонна класифікація швидкостей передавання інформації PDF
Н. В. Коршун
Основні принципи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем для побудови єдиної інформаційної платформи PDF
О. В. Копійка
Розв’язувальне управління багатовимірними системами PDF
О. В. Нижник, Д. М. Нелюба
Субміліметровий діапазон і новітні досягнення на базі нанотехнологій PDF
О. О. Манько, Я. А. Кременецька, С. В. Морозова
Усилители мощности свч на основе нитрид-галлиевых транзисторов PDF
А. И. Семенко, Б. Н. Севергин, А. А. Шокотько, В. Ф. Заика
Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах PDF
В. П. Романенко, Л. М. Сакович