№ 5 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Екологічний моніторинг Землі з використанням супутникових телекомунікаційних систем і мереж PDF
Є. В. Гаврилко, С. В. Козелков, В. Ф. Заїка, М. М. Степанов, М. П. Трембовецький
Визначення вірогідності прийому інформації при застосуванні багатопозиційних ортогональних сигналів PDF
Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Гаврилко, І. Е. Похабова
Використання методу експертних оцінок для вибору стандарту безпроводової корпоративної мережі доступу PDF
Г. І. Гайдур, К. П. Сторчак, І. М. Срібна, Л. А. Кирпач
Фрактальність у телекомунікаційних мережах PDF
В. В. Онищенко
Варіанти організації різних видів зв’язку з використанням мультисервісних пристроїв ERM-MUX-PLUS, ETU02-MUX-PLUS PDF
О. М. Ткаленко
Моделювання характеристик логоперіодичних вібраторних антен PDF
В. П. Бунаков, Д. С. Завадський, Ю. К. Степаненко
Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів радіомовної служби для частотних присвоєнь PDF
С. В. Лазаренко
Метод класифікації цифрових зображень документів суворої звітності за колірним контентом PDF
В. М. Гладких
Особливості математичного моделювання процесу технічного обслуговування об'єктів суднових комплексів PDF
О. І. Стадник, В. Ф. Лавріненко
Проектування програмного комплексу багаторівневої системи обробки інформації при управлінні мобільним роботом PDF
В. В. Немченко
Синтез параметрів зв’язку ітераційної системи ФАП при задавальному впливі з накладеною завадою PDF
О. В. Зінченко
Визначення безпечної швидкості судна та здатності його до маневрування в умовах інтенсивного судноплавства PDF
І. П. Масик
Аналіз ефективності й можливості застосування сучасних методів розпізнавання об’єктів радіолокаційного моніторингу PDF
В. С. Наконечний