№ 4 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів PDF
С. О. ГНАТЮК, М. О. РЯБИЙ, В. М. ЛЯДОВСЬКА
Метод аналізу та управління інформаційною безпекою авіатранспортного комплексу PDF
М. КАРПІНСЬКИЙ, А. В. МІЩЕНКО, О. І. ВАРЧЕНКО
Анализ устойчивости нового стеганографического алгоритма к стеганоаналитическим атакам PDF
И. И. БОБОК, О. В. КОСТЫРКА
Планування телекомунікаційних мереж PDF
Л. А. КИРПАЧ, І. М. СРІБНА, Г. І. ГАЙДУР, К. П. СТОРЧАК
Ізоморфні перетворення граф-моделей інформаційних ресурсів PDF
І. С. ІВАНЧЕНКО
Методика коригування нечітких рішень інтелектуальних систем управління вузлів мобільних радіомереж класу MANET PDF
О. Я. СОВА, П. В. ЖУК, Д. А. МІНОЧКІН, В. М. ОШУРКО
Методи ефективного кодування інформації PDF
Б. Ю. ЖУРАКОВСЬКИЙ
Схема контролю технічного стану цифрових блоків безконтактним індукційним методом PDF
В. В. ВИШНІВСЬКИЙ, В. В. КУЗАКОВ, В. В. ВАСИЛЕНКО
Моделювання процесу групового пошуку дефектів PDF
Л. М. САКОВИЧ, В. П. РОМАНЕНКО
Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів PDF
О. І. СТАДНИК, В. Ф. ЛАВРІНЕНКО
Методика синтезу оптимальної та субоптимальної схем обробки складних зондувальних просторово-часових сигналів PDF
О. В. В’ЮННІК
Сучасні електродинамічні пристрої на основі штучних магнітодіелектриків і метаматеріалів PDF
В. С. НАКОНЕЧНИЙ