№ 3 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Надійність складної системи в інформаційному аспекті PDF
Л. О. КОМАРОВА, О. А. КІЛЬМЕНІНОВ
Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах PDF
В. А. КОЗАЧОК
Застосування технологій SDN для програмної реалізації провайдерського ядра систем мобільного зв’язку 5G майбутнього покоління PDF
А. О. ЛУНТОВСЬКИЙ, А. І. СЕМЕНКО
Побудова концептуальної моделі системи управління інфокомунікаційною мережею PDF
Б. Ю. ЖУРАКОВСЬКИЙ
Формалізація процесу розробки алгоритмів паралельного пошуку дефектів зі взаємним обміном інформацією про результати діагностування PDF
В. П. РОМАНЕНКО
Метод оцінювання пошкоджень сервісів безпеки інформаційної системи авіатранспортного комплексу PDF
М. КАРПІНСЬКИЙ, А. В. МІЩЕНКО, І. Ю. ПЕТРУНЯК
Формалізація процесу зміни станів програмних об’єктів складних систем на основі скінченних автоматів Мура PDF
О. П. ДОРЕНСЬКИЙ, О. А. СМІРНОВ
Підвищення ефективності систем радіозв’язку із OFDM за рахунок визначення оптимальних сигнально-кодових конструкцій PDF
С. В. ТОЛЮПА, В. С. НАКОНЕЧНИЙ, Н. В. ЦЬОПА
Моделювання впливу інтенсивності трафіку на оперативність доставляння інформації PDF
О. М. ДРЄЄВ
Аналіз структури напівпровідникових радіоелектронних компонентів для розв’язування задачі нестаціонарної теплопровідності в багатошаровому об’єкті PDF
В. В. КУЗАВКОВ, Г. І. ГАЙДУР, С. О. СЄРИХ
Исследование изменения помеховой обстановки при движении мобильной станции PDF
Э. А. СУКАЧЕВ, А. А. ПОСПЕЛОВА
Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування та ремонту PDF
О. І. СТАДНИК
Аналітичне подання нечітких графів у задачах інтелектуалізації процесів управління літальним апаратом на основі нечітких семантичних мереж PDF
Д. М. ОБІДІН, Д. В. ТРОЦЬКИЙ