Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством

DOI №______

  • Шушура О. М. (Shushura O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Довбня К. М. (Dovbnya K. M.) Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця
  • Січко Т. В. (Sichko T. V.) Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Анотація

Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS Visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. Наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнес-процеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею.

Ключові слова: інформаційні технології; моделювання; бізнес-процеси; декомпозиція; візуалізація.

Список використаної літератури
1. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. Київ: Держкомстат України, 2001. 28 с.
2. Хохлов Е. М., Али Аль-Аммори Авторский процессный подход. Киев: Изд. дом «Компьютер-пресс», 2010. 176 с.
3. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2012. 296 с.
4. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. 196 с.
5. Шацька С. Є. Інформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій // Актуальні проблеми економіки. 2013. №12(150). С. 40–49.
6. Дьячкова О. В., Данилевич С. Б. Сучасні інформаційні технології в економіці. Візуалізація бізнес-процесів засобами MS Visio: навч. посіб. Харків: Вид-во НУА, 2013. 272 с.
7. Січко Т. В. Методи моделювання бізнес-процесів банківських підприємств засобами системного аналізу // Галицький економ. вісник. 2016. № 2. С. 190–201.

Опубліковано
2019-06-02
Номер
Розділ
Статті